Peste 11 milioane euro de la stat pentru diagnosticarea şi tratarea tumorilor...

Peste 11 milioane euro de la stat pentru diagnosticarea şi tratarea tumorilor maligne, în zona de graniţă dintre România şi Serbia

0
DISTRIBUIȚI

oncogen

Contractul de finanţare a proiectului pentru îmbunătăţirea diagnosticării şi tratării tumorilor maligne în zona de graniţă dintre România şi Serbia, a fost semnat, urmând ca cele trei spitale implicate să ofere anual circa 400.000 de consultaţii, transmite Mediafax.

Proiectul îşi propune dezvoltarea unor protocoale comune de lucru personalizate pentru pacienţii cu cancer, având un buget total de 11,7 milioane de euro, din care 10 milioane de euro fonduri europene. Obiectivul principal vizează încurajarea colaborării în domeniul oncologiei între instituţiile medicale din aria eligibilă a Programului pentru a asigura accesul la servicii medicale moderne şi eficiente pentru pacienţi. Proiectul este derulat în România de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” din Timişoara, ONCOGEN şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşita, iar în Serbia de către Spitalul General Požarevac şi Ministerul Sănătăţii, se arată într-un comunicat al Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la îmbunătăţirea şi modernizarea metodelor de diagnosticare a cancerului prin:

– extinderea colaborării între spitalele din regiunea transfrontalieră România-Serbia prin implementarea aplicaţiilor de telediagnostic şi modernizarea echipamentelor informatice;

– implementarea unei noi platforme software specializate, care să permită schimbul rapid de informaţii între medicii oncologi;

– modernizarea metodelor de tratament chirurgical şi schimbul de informaţii între specialişti;

– dezvoltarea fundamentării pe baze de date a tratării cancerului, pentru a ameliora calitatea diagnosticului şi a creşte speranţa de viaţă a pacienţilor.

De rezultatele obţinute va beneficia în principal populaţia din zona de graniţă a ambelor ţări, cele trei spitale implicate în proiect oferind anual aproximativ 397.000 consultaţii.

Acest proiect contribuie la realizarea obiectivului specific 2: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor de pe cele două părţi ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale, servicii sociale, servicii ce sprijină accesul la învăţământul primar moderne şi eficiente, din cadrul Axei Prioritare 1: Promovarea ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru o creştere favorabilă incluziunii.

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia continuă finanţarea cooperării transfrontaliere în zona de graniţă româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două state.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.


Aria eligibilă a Programului este constituită din judeţele Timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi (din România) şi districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplineşte în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), Autoritatea Naţională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării Europene – Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Tehnic Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena STC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuţiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.