Reprezentanţii locali ai patronatului din energie, solicitări importante pentru parlamentarii de Timiș...

Reprezentanţii locali ai patronatului din energie, solicitări importante pentru parlamentarii de Timiș înaintea modificării legii achiziţiilor publice. Vezi care sunt punctele sensibile

0
DISTRIBUIȚI

bani-banca

Oamenii de afaceri cer îmbunătăţirea legii achiziţiilor publice şi corelarea ei, prin normele de aplicare, cu realităţile economice şi spun că practica ultimilor ani a demonstrat fără echivoc că atribuirea contractelor de achiziţii publice pe criteriul preţul cel mai scăzut este total ineficientă, păguboasă pentru stat şi injustă pentru prestatorii care lucrează la standarde performante.

Reprezentanţii patronatului local din energie salută iniţiativa modificării legii, dar atrag atenţia asupra pericolului de a rămâne în aceeaşi situaţie de anormalitate dacă normele de aplicare nu vor puncta clar aspecte insuficient definite în documentul actual.

„În aceste zile intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor pachetul legislativ care reglementează achiziţiile publice. Actele normative care îl compun ar trebui să creeze un cadru transparent și nediscriminatoriu de atribuire a contractelor de achiziții publice și să optimizeze achizițiile publice sub aspectul obținerii celui mai bun raport calitate-preț.

Pentru firmele care funcţionează în sfera serviciilor, aceste documente care compun legea  reprezintă instrumentul de lucru cel mai important. Avem nevoie de condiţii legale care să ne asigure un cadru corect şi stimulativ, care să încurajeze competiţia reală şi să elimine toate vulnerabilităţile unui sistem permanent plasat în zodia corupţiei.

Suntem conştienţi că noul text conţine îmbunătăţiri semnificative însă, fără condescendenţă, vă atragem atenţia că dacă normele de aplicare nu vor clarifica anumite aspecte interpretabile sau insuficient definite în legislaţia actuală, efortul va fi inutil. Sperăm că veţi găsi de cuviinţă să daţi o atenţie deosebită acestei teme, ţinând cont că ea se reflectă în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea şi modernizarea comunităţilor locale pe care le reprezentaţi.

Prin simplul fapt că achizițiile publice reprezintă 10 % din produsul Intern Brut al României, documentele pe care urmează să le discutaţi şi votaţi trebuie să fie privite ca prioritare.


Ataşat acestui mail găsiţi câteva dintre propunerile de care vă rugăm să ţineţi cont în dezbaterile pe care le veţi avea pe tema legii achiziţiilor publice” –
mesajul este semnat de Horaţiu Rada, preşedintele Asociaţiei Patronale Energobanat.

Concret, în vederea îmbunătăţirii modului de derulare şi de finalizare a proiectelor publice, pentru creşterea calităţii lucrărilor, pentru promovarea adevăratei competiţii între prestatori şi, nu în ultimul rând, pentru execuţia în termenele şi în condiţiile stabilite de achizitor, au fost creionate următoarele propuneri :

 1. Punctarea societăţilor care deţin personal de specialitate angajat, fără susţinere din exterior;
 2. Punctarea societăţilor care deţin utilaje, echipamente şi logistică în proprietate, nu cu susţinere din exterior sau pe baza unor contracte de închiriere;
 3. Punctarea societăţilor care au sediul sau punct de lucru cu toate dotările şi cu personal propriu în zona (judeţ) unde urmează să fie realizat proiectul/obiectivul;
 4. Punctarea experienţei similare proprii, nu susţinută prin terţi, chiar prin intermediul unor agenţi economici aflaţi în insolvenţă;
 5. Eliminarea declaraţiei pe proprie răspundere prin care ofertantul se poate sustrage de la îndeplinirea condiţiilor solicitate, mizând pe situaţia în care nu sunt solicitate clarificări;
 6. Vizitarea ofertanţilor, a punctelor de lucru, în perioada de evaluare şi stabilirea bonităţii acestora, inclusiv prin lucrările care dovedesc experienţa similară în faţa comisiei de licitaţie;
 7. Dovedirea resurselor financiare în vederea derulării activităţii în perioada de execuţie a proiectului;
 8. Punctarea dotărilor şi investiilor prevăzute de Sistemul de Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM);
 9. Punctarea societăţilor care deţin sistemele de management integrat SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR EN ISO 18001:2007;
 10. Punctarea societăţilor care demonstrează seriozitate şi consecvenţă în activitate, fiind afiliate la o asociaţie patronală cu reprezentare la nivel naţional, la o federaţie sau confederaţie.
 11. Propunem ca achiziţiile sub 100.000 de euro să fie anunţate săptămânal prin afişare pe site-ul achizitorului, cu minimum 7 zile înainte de data prevăzută pentru depunerea ofertelor. Pentru maximă transparenţă, achizitorul să fie obligat să prezinte online toate lucrările din această categorie şi să afişeze criteriile de calificare tehnico-economice, ca metodă de lucru care să înlocuiască cererea de ofertă, folosită în prezent pentru achiziţiile sub valoarea amintită.

Aceste propuneri vizează contractele de lucrări publice de infrastructură.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.