Sorin Bijan, artistul care pune figura umană în centrul atenției. Până când...

Sorin Bijan, artistul care pune figura umană în centrul atenției. Până când puteți vizita expoziția FOTO

0
DISTRIBUIȚI

contur

Sorin Bijan urmărește să potențeze gravitatea destinului omului contemporan, exersând un anumit tip de imaginar, care se autogenerează, creşte din propria-i energie. Își catalizează experiența artistică spre reomogenizare și sinteză, având tendința de a conduce în mod necesar spre abstracție, nu a motivului în acest caz, ci a mesajului. Siluete hieratice, atitudini şi figuri emaciate, forme antropomorfe şi ceremonialuri pierdute, iată, la un prim inventar, reperele unei noi morfologii a remodelării subtile a condiției umane.

Povara ce îi condiționează ființele este determinată de o anumită funcţie – contractul gravitaţional – pentru a instala totul într-o pură stare de levitaţie. Ființele sunt identificabile simultan în două realităţi: într-o realitate a memoriei, a contextului funcţional, şi într-una misterioasă sau investită cu mister, a jocului formal, care le preschimbă funcţia în ficţiune. Figura umană se situează în centrul interesului, este confruntată cu istoria, cu facerea, cu marea cădere, cu înalțarea, cu depersonalizarea. Și cu alte ipostaze. Participă la patosul cotidian al fricii de moarte, o simplă încheiere irecuperabilă a destinului în care au fost implicate; sunt numai carcase, expresii, șabloane, deja sistematizate în arhiva noastră mentală.

Prezența figurii umane în câmpul imaginii nu se motivează printr-o relație a artistului cu lumea exterioară, ci cu acest martor permanent, care simte nevoia unei confesiuni. Se stabilește astfel un raport între privitor și imaginea artistică, și prin intermediul acestei imagini, între individ și realitate, o realitate din care au fost eliminate sincronități demonstrative și excese senzoriale. Asistăm la o figurare cu sensuri diverse și cu tipuri de atitudine creatoare de atmosferă. Între mișcări hipnotice, halucinante, ființele se supun legilor mecanicii: inerția, acțiune-racțiune, coagularea amorfului, plonjarea, levitația, glisarea.

Folosind regula paralelogramului în abisul ei genetic, asistăm la o permanentă luptă între lumină şi întuneric, prin suprapunerea tonurilor şi prin pregnanţa lor tactilă.


Dominanta valorilor, de la negru la griurile intermediare şi până la eclerajul absolut al albului – a cărei semnificaţie este deopotrivă una transcedentală şi morală – solicită privitorul până la anularea propriei individualități. Albul și negrul nu sugerează valori tactil-spațiale, ci limite senzoriale ale experienției. Limbajul este constrâns să accepte o dublă determinare: spaţiul în care se rezolvă tensiunea majoră – pătratul – și materia inepuizabilă, ca și construcţie metonimică, unde golul este acoperit într-u totul cu griul său nediferenţiat şi fără limite. Spațiul pentru Bijan are duritatea și transparența când a unui cristal, când a unui onix. Este un spațiu sărăcit în reprezentări, impregnat de anularea sinelui în lume, este spațiul și timpul de conflict al unei geneze.

Relația între gol și plin, simetrii și stilizări, ca într-un desen precis în tehnica vitraliului, unde suprafețe fără adâncime, caracterizate de o anumită detașare față de pozițiile limită, aglutinează forme, substanţe, densităţi, gradații, metonimii, epimone. Această promisiune a unui nivel, niciodată concretizat cu adevărat, și explicat doar evaziv, acest curaj de a angaja personaje în scene în care acțiunea e comprimată, nu declanșată, această nevoie de concret exprimată pentru detaliu, prin densitatea materială dincolo de condiția primă a compoziției și încărcătura metaforică mai presus de contemplarea formelor angajate într-o sintaxă complexă, conferă desenelor sale un palier special al lecturii în cod artistic. Sunt metafora unor mecanisme biopsihice și separă natura neutră, anonimă şi indiferentă de întreg.

Expoziția deschisă în această săptămână la Galeria Pygmalion de pe strada Augustin Pacha nr. 8 va fi deschisă până pe 25 septembrie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.