Raportul Inspecției Judiciare: Condiții mai dure de elaborare a lucrărilor științifice de...

Raportul Inspecției Judiciare: Condiții mai dure de elaborare a lucrărilor științifice de către deținuți

0
DISTRIBUIȚI

carti1-1024x819

Raportul Inspecției Judiciare privind cărțile scrise de deținuți a fost adoptat, joi, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și prevede condiții mai dure pentru elaborarea de lucrări științifice de către persoanele condamnate la închisoare, printre care dovada specializării autorului în domeniul în care dorește să scrie.

„În raport se constată ceea ce constatasem și noi (…) și măsurile care s-au propus în urma raportului sunt următoarele: adoptarea urgentă prin hotărâre de guvern a regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Regulamentul acesta, potrivit Legii 254, trebuia să fie terminat cam prin octombrie 2014”, a declarat, joi, președintele CSM, Mircea Aron, la finalul ședinței plenului.

O altă măsură propusă de IJ o reprezintă includerea în regulamentul de aplicare a Legii 254 a definiției sintagmei „lucrare științifică” folosită de legiuitor în art. 96 al. 1 lit. f) din Legea 254/2013, a reglementării procedurii de elaborare a lucrărilor științifice, a criteriilor de acordare a zilelor de câștig, precum și a procedurii de acordare a acestor drepturi.

„Se impune stabilirea unor condiții prealabile și riguroase care trebuie îndeplinite cumulativ, respectiv elaborarea de lucrări științifice doar în domeniile în care sunt organizate studii universitare. Dovada specializării persoanei private de libertate în domeniul în care dorește să elaboreze lucrări științifice. Indicarea de către persoana privată de libertate a tipului de lucrare științifică ce se dorește a fi elaborată: tratate, rapoarte de cercetare, studii, articole, comunicări științifice etc.”, a explicat Aron.

O altă condiție propusă o reprezintă recomandarea scrisă privind relevanța tematicii în domeniul ales din partea unui profesor universitar sau a unui conferențiar universitar din specialitatea din care urmează să fie elaborată lucrarea, cu semnătura olografă a acestora, confirmată de Universitatea de care aparțin, precum și bibliografia ce urmează să fie consultată și complexitatea lucrării.

Mircea Aron a precizat că acestea sunt proceduri comune când vine vorba de elaborarea unor lucrări de acest fel.

„Angajamentul persoanei solicitante ca la elaborarea lucrării științifice să respecte normele de bună conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare.


Se impune ca persoana privată de libertate să dea o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, privind falsul în declarații, din care să rezulte că este autorul lucrării și că lucrarea nu reprezintă un plagiat — acesta este un avertisment pentru cei care ar vrea să plagieze astfel de lucrări”, a mai spus Aron.

De asemenea, se impune stabilirea de către Comisia de Selecționare la muncă a intervalului de timp considerat ca necesar la elaborarea lucrării științifice, precum și reglementarea unor criterii obiective, echitabile și transparente privind stabilirea caracterului științific al lucrării elaborate.

CSM a înaintat Ministerului Justiției propuneri pentru modificarea legii, pentru a fi estompat valul elaborării unor cărți în penitenciare pentru ca deținuții să beneficieze de o pedeapsă mai mică.

Mircea Aron declara, pe 6 ianuarie, referitor la cărțile scrise în penitenciare, că este imposibil să scrii un volum în 48 ore, că nu orice lucrare este științifică și nu orice este tipărit înseamnă o carte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.