Reprezentanţii HoReCa salută amendamentul conform căruia funcţionarea localurilor este permisă pe propria...

Reprezentanţii HoReCa salută amendamentul conform căruia funcţionarea localurilor este permisă pe propria răspundere. Precizări importante de la ISU Banat

0
DISTRIBUIȚI

cluburitm

O parte dintre reprezentanții HoReCa din orașul de pe Bega s-au întâlnit pentru a-şi exprima punctul de vedere visavis de amendamentul pentru modificarea şi completarea Legii 307 privind apărarea împotriva incendiilor, prin care localurile fără autorizaţie ISU vor putea funcţiona pe răspunderea patronilor, până în data de 31 decembrie 2016, care a trecut de Camera Deputaţilor.

„Am luat la cunoştinţă de prevederile legii care permite funcţionarea cluburilor pe propria răspundere până la sfârşitul anului şi cu această ocazie ne exprimăm dorinţa de a continua mai departe demersurile în vederea respectării normelor legale. Ne dorim să ne desfășurăm activitatea conform legislației şi apreciem faptul că autorităţile au înţeles faptul că avem nevoie de timp pentru a rezolva problemele specifice domeniului în care activăm. Ne dorim ca şi în continuare să avem un dialog cu toate autorităţile competente şi considerăm că un dialogul  poate fi benefic atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru mediul legislativ / executiv”, spune comunicatul întocmit în urma întâlnirii reprezentanţilor HoReCa din Timişoara.

Vă reamintim că în Camera Deputaţilor, care este cameră decizională, s-a discutat în ceea ce priveşte Ordonanţa de Urgenţă 52 din 2015 pentru modificarea şi completarea Legii 307 privind apărarea împotriva incendiilor. La legea de adoptare a acestei ordonanţe, au fost propuse mai multe amendamente, printre care stabilirea unui termen de intrare în legalitate pentru obiectivele care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.

Iată mesajul reprezentanților ISU Banat:

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș susține demersul inițiat de către Camera Deputaților susținut și la nivel național.


Facem precizarea că nu intră sub incidența noilor dispoziții, în ceea ce privește prorogarea termenului de obținere a autorizației, construcțiile sau amenajările la care se constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, potrivit criteriilor stabilite prin H.G.R. nr. 915/2015, situație în care se aplică sancțiunea de oprire a funcționării ori utilizării obiectivelor.

Astfel pentru a venii în sprijinul proprietarilor ori beneficiarilor categoriilor de construcții care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu prevederile legale urmăresc:

1. Prorogarea termenului de intrare în legalitate până la 31.12. 2016 pentru obiectivele care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, interval de timp în care răspunderea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor revine proprietarilor ori beneficiarilor construcțiilor
2. Scoaterea de sub incidența dispozițiilor sancționării ale legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, numai până la data de 31 decembrie anul curent, a obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Proprietarii ori beneficiarii acestora au obligația de a continua demersurile de obținere a acestei autorizații până la termenul menționat anterior.
Art. 2. din hgr 915/2015
(1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare dintre următoarele situaţii:
a) depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;
b) depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
c) desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
d) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
e) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului;
f) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.“

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.