Titu Bojin, candidatul pe lista UNPR la Consiliul Judeţean Timiş: „Totul pentru...

Titu Bojin, candidatul pe lista UNPR la Consiliul Judeţean Timiş: „Totul pentru bunăstarea timişenilor şi aducerea judeţului Timiş în frunte, acolo unde îi este locul!” (P)

0
DISTRIBUIȚI

 

bojin_01_tipar

Sunt lucruri pe care nici răuvoitorii nu le pot nega, lucruri care s-au făcut şi care prin evidenţa lor în timp duc o societate înainte, o înscriu în viitor cu majuscule. Aceste lucrări intră în patrimoniul unei colectivităţi care beneficiază de ele, atât în prezent, cât şi în viitor. Şi nu este vorba de nicio falsă modestie, pentru că, aici, este vorba de adevăr, adevărul faptelor, adevărul lucrului bine făcut în folosul comunităţii căreia i te-ai pus în slujbă, comunitate care este judeţul Timiş şi pentru care ai cutezat, uneori, mai mult decât ar fi vrut cei din jur şi pe care ai vrut-o mai bogată şi mai prosperă, mai aproape de ceea ce tot numim comunitate europeană. Şi pentru că adevărul iese la suprafaţă ca untdelemnul, faptele bune ies la iveală ca lumina de sub obroc. „Desigur, întotdeauna este loc de mai bine, spune Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, şi tocmai de aceea mai candidez pentru un mandat, mai doresc ca timişenii să îmi acorde încrederea încă patru ani pentru că am făcut multe împreună şi tot împreună vom continua proiectele în derulare şi vom implementa proiecte noi”.

 În ultimii patru ani, la nivelul judeţului Timiş s-au realizat investiţii câte nu s-au făcut în toţi anii de la Revoluţie încoace, luaţi la un loc. Acest lucru nu s-a realizat prin contribuţia vreunui partid, ci prin contribuţia preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, ordonatorul de credite al acestei instituţii. Cifrele, ca şi faptele, vorbesc de la sine în acest sens.

Lista de investiţii din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Timiş a crescut simţitor din anul 2012 până în anul 2016, astfel:

Anul 2012 – 67.911,03 mii lei

Anul 2013 – 90.927,553 mii lei

Anul 2014 – 102.107,96 mii lei

Anul 2015 – 153.698,49 mii lei

Anul 2016 – 214.000 lei

Rezultă un total, pentru perioada 2012-2016 de 628.645,03 mii lei.

Principalele sectoare investiţionale au fost cele din domeniul infrastructurii. În ultimii patru ani s-au asfaltat aproape 600 de kilometri de drumuri judeţene, cât nu s-au asfaltat de la Revoluţie încoace.

Întreţinerea, investiţiile şi creditele în ultimii 12 ani arată că ultimii patru ani, cei ai mandatului lui Titu Bojin, au fost cei mai prolifici:

Perioada 2004-2007: 492,99 kilometri, în valoare de 172.067,70 mii lei

Perioada 2008-2011: 438,66 kilometri, în valoare de 254.317,53 mii lei

Perioada 2012-2015: 442,32 kilometri, în valoare de 436.249,78 mii lei

Anul 2016: 115 kilometri, în valoare de 160.856 mii lei.

Totalul drumurilor realizate în perioada 2012-2016 este de 572,32 kilometri, în valoare de 557.105,78 mii lei.

Alte două capitole importante pe care l-am avut în vedere le-au constituit alimentarea cu apă potabilă şi sistemul de canalizare.


Astfel, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) s-au alocat 110.000 mii lei, astfel: 393 de kilometri de reţele de apă şi 379 kilometri de reţele de canalizare.

Prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu 2007-2013, s-a pus în aplicare proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în valoare totală de 118.871.000 euro. Concret, acesta prevede 101,9 kilometri de reţele de apă, 162,4 kilometri de reţele de canalizare, trei staţii noi de tratare a apei (la Sânnicolau Mare, Recaş şi Gătaia), şapte staţii noi de epurare (la Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Făget, Recaş şi Ciacova) şi o treaptă de deshidratare avansată a nămolului la Staţia de Epurare din Timişoara. Stadiul implementării acestui proiect este de 90%.

De asemenea, am depus la Aquatim, pentru avizare, Studiul de Fezabilitate pentru un proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, prin programul POIM 2014-2020. Acesta are o valoare totală de 148.000.000 euro. Lucrările din cadrul proiectului se vor executa în 49 de comune şi oraşe din judeţul Timiş. Se vor construi zece noi staţii de epurare, în Chizătău, Biled, Cenei, Checea, Găvojdia, Vizejdia, Lovrin, Şag, Satchinez şi Sânpetru Mare şi se vor extinde reţelele de canalizare (colector principal şi secundar) pe o lungime de 340 de kilometri.

Pentru cultură şi sport s-au acordat, în ultimii patru ani, sume generoase de la bugetul Consiliului Judeţean, prin Agenda culturală şi sportivă şi pentru asociaţii sportive şi sportul de performanţă.

Anul 2012: Agenda culturală şi sportivă – 4.350 mii lei; Asociaţii sportive şi sportul de performanţă – 6.847 lei.

Anul 2013: Agenda culturală şi sportivă – 4.450 mii lei; Asociaţii sportive şi sportul de performanţă – 7.920 mii lei.

Anul 2014: Agenda culturală şi sportivă – 5.060 mii lei; Asociaţii sportive şi sportul de performanţă – 6.600 mii lei.

Anul 2015: Agenda culturală şi sportivă – 5.787,5 mii lei; Asociaţii sportive şi sportul de performanţă – 6.675 mii lei.

Anul 2016: Agenda culturală şi sportivă – 4.800 mii lei; Asociaţii sportive şi sportul de performanţă – 6.500 mii lei; Agenda sportivă (sportul pentru toţi) – 200 mii lei.

Rezultă un total alocat pentru aceste domenii de 59.189,5 mii lei.

În domeniul sănătăţii, unul atât de sensibil în România zilelor noastre, ne-am aplecat spre o serie de proiecte şi instituţii spitaliceşti. Amintesc aici infrastructura tehnico-edilitară aferentă Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, Casa Austria, Maternitatea Bega, Clinica de Ortopedie, reamplasarea Clinicii de psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. S-au făcut investiţii în valoare de 23.096 mii lei şi reparaţii în valoare de 15.100 mii lei.

În ceea ce priveşte învăţământul, au fost repartizate şcolilor din judeţul Timiş 59 de microbuze şcolare, pentru transportul elevilor.

În domeniul social şi locativ amintesc proiectele: reabilitarea imobilului de str. Martir Marius Ciopec nr. 3, cu un număr de 48 de apartamente dintre care 24 revin Consiliului Judeţean Timiş şi 24 personalului medical din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă; construirea a două blocuri cu 88 de unităţi locative situate în comuna Giroc, Calea Timişoarei, dintre care 44 de apartamente vor reveni Ministerului Apărării Naţionale şi 44 – tinerilor; reabilitarea imobilului de pe str. Matei Milo nr. 2, preluat de la MapN, care va fi reabilitat din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Timiş, urmând ca 50% dintre unităţile locative să revină MapN, iar 50% – CJ Timiş; reabilitarea imobiului din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr. 5-7 preluat de la MapN, urmând ca după finalizarea acestei clădiri, aici să funcţioneze Centrul Militar Zonal Timişoara şi o parte dintre instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Timiş.