Primăria Timişoara face angajări. Vezi care sunt cele 35 de posturi vacante

Primăria Timişoara face angajări. Vezi care sunt cele 35 de posturi vacante

1
DISTRIBUIȚI

primaria timisoara (1)

Primăria Timişoara face din nou angajări. Nu mai puţin de 35 de posturi sunt scoase la concurs de municipalitatea timişoreană, pentru a fi ocupate din toamnă.

Lista de locuri de muncă vacante cuprinde patru posturi de asistent medical la Serviciul Public Creşe Timişoara – condiţii: studii medii şi/ sau postliceale absolvite cu diploma asistenţă medicală; cunoştinţe de operare calculator MsOffice‐ nivel mediu, cinci posturi de muncitor calificat ‐ bucătar la Serviciul Public Creşe Timişoara, condiţii – studii medii sau generale absolvite cu diplomă; cunoştinţe de operare calculator MsOffice‐ nivel mediu, şapte posturi de muncitor necalificat la Serviciul Public Creşe Timişoara condiţii- studii medii sau generale absolvite cu diplomă; cunoştinţe de operare calculator MsOffice‐ nivel mediu, zece posturi de educator puericultor la Serviciul Public Creşe, condiţii – studii medii absolvite cu diplomă; curs de educator puericultor cunoştinţe de operare calculator MsOffice ‐ nivel mediu, opt posturi de îngrijitor la Serviciul Public Creşe condiţii – studii generale absolvite cu diplomă şi un post de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul Monitorizare Trafic condiţii – studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţa specializarea ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare calculator MsOffice ‐ nivel mediu.

Cei care doresc să participe la selecţie au nevoie de cerere de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.


Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, mai anunţă primăria.

Termenul de depunere al dosarului este 30 august 2016 la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1, Serviciul Resurse Umane – camera 8 (parter). Detaliile legate de concurs şi despre bibliografie pot fi consultate aici.

1 COMENTARIU

  1. Pentru muncitorii necalificati de ce e nevoie de cunostinte operare calculator MsOffice ? Dl Robu a vazut (sau semnat) aberatiile din lista conditiilor de angajare ? Ce raspuns „pertinent” imi oferiti, doamna Loredana Codrut ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.