Consilierii județeni din Timiș au adoptat declarația de reunire. Ce solicită parlamentelor...

Consilierii județeni din Timiș au adoptat declarația de reunire. Ce solicită parlamentelor din România și Republica Moldova

0
DISTRIBUIȚI

Consilierii județeni din Timiș au adoptat, astăzi, o declarație simbolică prin care își arată sprijinul față de demersurile autorităților din comunele, orașele și raioanele din Republica Moldova de a adopta rezoluții prin care solicită reunificarea cu România. Inițiativa a aparținut Roxanei Iliescu, vicepreședinte al CJ Timiș, aceasta fiind cea care a citit și textul în plenul consiliului județean. După un vot simbolic, consilierii județeni au semnat declarația de reunire.

Iată textul integral al declarației 

Având în vedere legătura istorică adâncă dintre românii din România și cei din Basarabia (actualmente Republica Moldova), care din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural și religios sunt unul și același neam;

În virtutea principiului egalităţii între popoare și a dreptului acestora în autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) care stipulează că toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul politic intern și extern, fără ingerinţe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală;

În conformitate cu Declaraţia Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecinţele acestuia privind ţara noastră din 24 iunie 1991 prin care afirma hotărât poziţia sa de a aborda cu deplină responsabilitate această problemă.

În acest sens solicită Președintelui ţării, Guvernului României, tuturor forţelor politice din ţara noastră să acţioneze în spiritul acestei declaraţii, în vederea îndeplinirii năzuinţelor legitime ale populaţiei din teritoriile românești, anexate cu forţă în urma întelegerilor secrete stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov.

Luând act de Rezoluţia nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie:

  • Să susţină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord,(ţinuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o declaraţie cu acest scop si
  • Să susţină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele predominante ale dreptului internaţional și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki;

Conștientizând  faptul că pentru a îndrepta ororile trecutului și pentru a restabili adevărul istoric în spatiul carpato-danubiano-pontic nu există o altă soluţie mai bună decât cea a reîntregirii neamului românesc;

Și ţinând cont de faptul că dezvoltarea spirituală și naţională a ţinutului nostru este posibilă numai în cadrul marii culturi românesti;

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIȘ

  1. Își exprimă solidaritatea deplină faţă de toate Consiliile Locale, Raionale și Judeţene din Republica Moldova și România care și-au afirmat deschis declaraţiile de reîntregire naţională;
  2. Îndeamnă toate unităţile administrativ teritoriale din Republica Moldova și România să urmeze cu încredere și curaj acest exemplu de demnitate naţională;
  3. Condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a dus la anexarea Basarabiei de către URSS, la arestări și execuţii publice, la deportări în masă, la înfometare și la deznaţionalizare.
  4. Solicită Parlamentelor Republicii Moldova și României să emită o declaraţie comună privind REÎNTREGIREA ȚĂRII ȘI A NEAMULUI  ROMÂNESC după care să elaboreze și să aprobe în regim de urgenţă un pachet de legi privind  REUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA, astfel:
  5. ,,Generaţia de azi are datoria morală de a lupta pentru aceleași idealuri apărate cu preţul vieţii lor de înaintașii noștri.


    Poporul român nu poate sărbători Centenarul Unirii fără o parte din teritoriile românești care au făcut obiectul marii sărbători de la Alba Iulia, în 1918;Să facem tot ce stă în puterea noastră  pentru reîntregirea ţării în anul centenar 2018.O sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc in aceleași condiţii din 1918. Nu trebuie să uităm suferinţele trecutului, chinurile fraţilor, părinţilor și bunicilor noștri care au luptat pentru pământul acesta românesc umilit prin lagărele sovietice, de unde unii nu s-au mai întors. Mai mult, împotriva voinţei lor, fraţii noștri din Basarabia au fost rupţi de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler și a lui Stalin. Prin prezenta declaraţie, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova(Basarabia) de a lupta împreună pentru recunoașterea valabilităţii actului Unirii citit de bistriţeanul Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918. Ne exprimăm dorinţa de a sărbători împreună Centenarul Marii Uniri, fără ca pământul românesc să aibă graniţa la Prut.’’

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.