Primaria Timişoara dă bani pentru bisericile din oraş. Care este suma alocată...

Primaria Timişoara dă bani pentru bisericile din oraş. Care este suma alocată şi cine are întâietate la finanţare

0
DISTRIBUIȚI

Bisericile din Timișoara vor primi bani de la primărie, pentru reparații, dar vor fi alocate fonduri și unor noi construcții. Municipalitatea pune la dispoziția lăcașurilor de cult aproape 700.000 de lei. Pentru a primi bani pentru reparaţii, continuarea proiectelor vechi sau începerea unor proiecte noi, bisericile trebuie să depună cereri la instituţia de pe C.D Loga. Lista cu documente care trebuiesc anexate la dosar poate fi consultată mai jos, în anunţul postat pe site-ul primăriei. Trebuie spus că întâietate la finanţare vor avea bisericile care au proiecte mari, începute în anii anteriori.

„Finantarea se va acorda in baza prevederilor Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCLMT nr.116/05.04.2016.

Perioada de depunere a documentelor la dosarul aferent cererii de solicitare de sprijin financiar este 09.03-30.03.2018, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, str. C.D. Loga nr.1, Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, cam. 12.

(1) Dosarul care va fi procesat de catre Comisia de analiza a solicitarilor, trebuie sa cuprinda pentru a întruni conditiile de eligibilitate, urmatoarele documente:
a) cerere – tip – anexa 1(Formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania), care trebuie sa aiba in mod obligatoriu avizul unitatii de cult ierarhic superioara,
b) devizul de lucrari pentru constructii sau reparatii, intocmit potrivit reglementarilor in vigoare, datat pe anul in curs; pentru lucrari contractate anterior si care sunt propuse in continuare se va prezenta contractul de executie;
c) copie de pe autorizatia de construire pentru reparatii capitale si constructii noi, eliberata potrivit Legii nr.


50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
d) in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate in domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legislatiei in vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national;
e) in cazul lucrarilor de pictura a lacasurilor de cult apartinand Bisericii Ortodoxe Romane, se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Comisia pentru pictura bisericeasca;
f) in cazul lucrarilor de restaurare a vitraliilor din lacasurile de cult, se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Directia pentru Cultura si Patrimoniu National al Judetului Timis;
g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult( activitati sociale,medicale si de invatamant), cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
h) copie a certificatului de inregistrare fiscala;
i) adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante;
j) copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;
k) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale/ medicale sau de invatamant, după caz;
l) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor mentionate in documentatia atasata cererii, conform formularului tip – anexa 2;
m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;
n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări in continuare, pentru care se solicită sprijin financiar;
o) dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti, prin unul dintre urmatoarele documente:
-scrisori de intentie din partea tertilor;
-contracte de sponsorizare;
– bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului;
– extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi: protocoale de finantare incheiate cu alte autoritati ( Consiliul Judetean Timis, Secretariatul de Stat pentru Culte); declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte existenta surselor proprii de finantare”, se arată în anunţul postat pe site-ul primăriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.