CCIA Timiș lansează noi serii de cursuri în luna aprilie. Cum vă...

CCIA Timiș lansează noi serii de cursuri în luna aprilie. Cum vă puteți înscrie

0
DISTRIBUIȚI

centrul regional de afaceri

Un nou sprijin oferit de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș pentru persoanele care doresc să se perfecționeze din punct de vedere profesional. În luna aprilie, instituția organizează șapte noi serii de cursuri de pregătire pentru cei interesați.

Primul dintre cursuri este cel de Competențe informatice, care se desfășoară în perioada 16 – 27 aprilie. “Este un curs de inițiere în domeniul utilizării calculatorului și a sistemelor de operare recomandat persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele de utilizare la PC-ului pentru eficientizarea activității profesionale și a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la școală. Structura cursului: cunoașterea conceptelor de bază cu privire la structura și funcționarea unui PC; utilizarea funcțiilor de bază ale unui sistem de operare (Microsoft Windows); utilizarea unei aplicații de procesare texte (Microsoft Office Word); folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel); utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, poșta electronică)”, transmite CCIA Timiș.
Lector este Dănuț Birceanu, iar taxa de participare percepută este de 750 lei.

De asemenea, în perioada 16 aprilie – 3 mai, este organizat cursul de Manager de proiect, adresat persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect. Formarea se axează pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat.

Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager Proiect”reprezintă o condiție esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană. Lector va fi Monica Mișcă, iar taxa de participare este de 1.000 de lei.

CCIA Timiș organizează și un curs de Responsabil de mediu, între 23 aprilie și 4 mai, destinat persoanelor din unitățile a căror activitate are impact asupra mediului. Potrivit legislației, deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Formator va fi Lavinia-Alina Călușeru, iar taxa de participare este de 800 lei.

Totodată, în perioada 23 aprilie – 15 mai, este organizat cursul de Inspector/Referent Resurse Umane. Tematica cursului este: contractul individual de muncă; vechimea în muncă; contractul colectiv de muncă; jurisdicția muncii; răspunderea salariaților; salarizarea. Permisul de muncă; formarea profesională; asigurările sociale de stat; noțiuni de organizare și legislația muncii; modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; recrutarea și selecția personalului; aplicații în programul REVISAL.

În cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL, în urma căruia se obține și un certificat de participare.


Lectori sunt Lucica Zirbău, Dan Cojocaru și Delia Farchescu, iar taxa de participare este de 1.000 de lei.

De asemenea, CCIA Timiș organizează și un curs utilizare SICAP, în perioada 23 – 27 aprilie. Cursul se adresează atât utilizatorilor SICAP (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice) cât și viitorilor utilizatori și are rolul de a facilita modul de înțelegere și de utilizare a sistemului în ceea ce privește procedurile electronice de achiziții publice. Prin participarea la cursul de utilizare SICAP, operatorii economici vor deprinde abilități în utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, prin intermediul catalogului electronic.

Participarea la acest curs este condiționată de absolvirea cursului expert achiziții publice sau cursul de instruire Lege 98/2016. Formator este Daniela Goia, iar taxa de participare este de 600 lei + TVA.

În perioada 25 aprilie – 7 mai are loc și cursul de Formator, care păstrează formatul solicitat de legislația în vigoare, acoperă competențele vizate de standardul ocupațional și oferă participanților acreditarea ANC.

Cursul vine cu o abordare de actualitate, non-formală și mereu interactivă, cu mult accent pe aspectul practic și cu studii de cazpe care participanții le pot folosi drept exemplu în momentul exersării rolului de formator. La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili: să identifice necesitățile de instruire; să folosească limbajul verbal, limbajul nonverbal și paraverbal în favoarea lor; să administreze situații dificile de livrare; să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire; să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire; să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire; să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante; să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie; să organizeze programele de prezentare/instruire.

Lector va fi Alin Grecu, iar taxa de participare este de 1.000 de lei.

De asemenea, CCIA Timiș organizează cursul INTRASTAT, în data de 26 aprilie, care vizează evitarea sancțiunilor pentru nerespectarea Legii nr.422/2006 și asigurarea corectitudinii datelor ce se transmit către Institutul Național de Statistică. Această sesiune de instruire ajută la înțelegerea importanței statisticilor de comerț intracomunitar, atât pentru economia României ca stat membru al Uniunii Europene cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, la îndeplinirea obligațiilor legale, la înțelegerea modului de utilizare a informațiilor disponibile despre schimburile intracomunitare de bunuri pentru completarea declarației statistice INTRASTAT. Formator va fi Anca Venera Diaconu, iar taxa de participare este de 400 lei +TVA.

Potrivit reprezentanților CCIA Timiș, cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit. Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor. Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Informații suplimentare și înscrieri de participare la Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, e-mail: tania.avramov@cciat.ro, Tania Avramov-Manager DFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.