Câte locuri pentru viitori studenți pune la bătaie Universitatea Polithenica. În ce...

Câte locuri pentru viitori studenți pune la bătaie Universitatea Polithenica. În ce domenii sunt cele mai multe

0
DISTRIBUIȚI

Universitatea Politehnica Timişoara şi-a stabilit cifrele de şcolarizare pentru noul an universitar. Pentru admiterea 2018, la ciclul de licență, sunt oferite 2.291 de locuri bugetate și 1.137 de locuri cu taxă, iar distribuirea acestora s-a făcut în conformitate cu recomandările lansate de Ministerul Educaţiei pentru stabilirea unor noi domenii prioritare pentru învăţământul superior românesc.

În 2018, în premieră, Ministerul Educației Naționale a fundamentat şi a repartizat preliminar, distinct, locuri/granturi finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, master şi doctorat, special pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural, locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice şi mai ales pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. Pentru anul universitar 2018 – 2019 au fost alocate, special pentru aceste domenii, la nivel national, 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 acelor programe de studii care susţin domeniile prioritare: Bioeconomia, Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, Spaţiu şi securitate, Energie, Mediu şi schimbări climatice, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Sănătatea.

Universitatea Politehnica Timișoara s-a adaptat deciziilor de sus și, în consecinţă, Consiliul de Administrație al UPT a decis repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de licență.


Conform deciziei, cele mai multe locuri sunt la Facultatea de Automatică și Calculatoare, în total – 450 de locuri bugetate și 256 cu taxă), cu următoarele domenii de licență: Calculatoare și tehnologia informaţiei, Calculatoare și tehnologia informaţiei – lb. Engleză, Ingineria sistemelor, Informatică. Candidaţi numeroşi sunt căutaţi şi pentru Facultatea de Mecanică, cu un total 440 de locuri bugetate și 197 cu taxă, cu următoarele domenii de licență: Ingineria autovehiculelor, Ingineria transporturilor, Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie industrială-IFR, Ingineria materialelor, Științe inginerești aplicate, Mecatronică şi robotică.

De asemenea, sunt scoase la concurs locuri şi pentru celelalte facultăţi: Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului – total 125 de locuri bugetate și 65 cu taxă, Facultatea de Construcții – total 212 locuri bugetate și 202 cu taxă, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – total 296 de locuri bugetate și 125 cu taxă, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică – total 190 de locuri bugetate și 30 cu taxă, Facultatea de Management în Producție și Transporturi – total 193 de locuri bugetate și 27 cu taxă.

De asemenea, pentru Facultatea de Inginerie din Hunedoara sunt stabilite un total de 180 de locuri bugetate și 90 cu taxă)
Facultatea de Științe ale Comunicării – total 100 de locuri bugetate și 110 cu taxă, Facultatea de Arhitectură și Urbanism – total 105 locuri bugetate și 35 cu taxă.

Din numărul total de locuri alocate, 249 sunt pentru domenii prioritare, iar 75 de locuri sunt pentru tineri proveniți din licee din mediul rural. Şi la această sesiune de admitere elevii care obținut premii la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale sunt admiși la Universitatea Politehnica Timișoara fără concurs.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.