EXCLUSIV Tragicomedie la Teatrul German din Timişoara. Directorul delegat, cu statut incert,...

EXCLUSIV Tragicomedie la Teatrul German din Timişoara. Directorul delegat, cu statut incert, taie şi spânzură. Pericolul la care expune teatrul

0
DISTRIBUIȚI

Cu aproape un an în urmă, Teatrul German din Timişoara  a rămas fără manager. Instanţele de judecată au blocat concursul  pe care voia să îl organizeze primăria şi au dispus continuareaa procedurii de analiză a proiectului depus de Lucian Vărşăndan, dar primăria nu se grăbeşte să restabilească normalitatea. Actualul director delegat, inginer mecanic la bază, ia decizii abuzive şi refuză dialogul, în timp ce primarul dă explicaţii evazive.

La sfârşitul anului trecut, Teatrul German de Stat Timişoara a rămas fără manager deoarece primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a refuzat să analizeze noul proiect depus în termen legal de managerul în funcţie, Lucian Vărşăndan, care se afla la conducerea teatrului de zece ani şi întrunea toate condiţiile pentru a conduce instituţia în următorii cinci ani. Rodica Aurelian, şeful Serviciului Resurse Umane din primărie, a interpretat în mod greşit un ordin al Ministerului Culturii, fără să ţină seama de faptul că Lucian Vărşăndan beneficia de derogarea prevăzută în ordonanţa de guvern invocată de primărie. Deşi toate documentele depuse la primărie de Lucian Vărşăndan demonstrau fără putinţă de tăgadă că este îndreptăţit să depună un nou proiect de management, Rodica Aurelian a susţinut că acesta nu are studiile cerute de lege pentru a ocupa un post de conducere. În ciuda tuturor evidenţelor, Nicolae Robu s-a ambiţionat să-i ţină isonul, iar susţinerea proiectului, anunţată pe site-ul primăriei, nu a mai avut loc. Robu a decis organizarea unui concurs pentru ocuparea postului, iar trei luni mai târziu, consiliul local, indus în eroare prin furnizarea unor informaţii trunchiate primite de la executiv, a votat un proiect de hotărâre prin care aproba regulamentul de organizare şi desfăşurare a acestuia.

Reparaţii morale, pe site-ul primăriei

S-a ajuns la un litigiu în instanţa de contencios administrativ, în care atât pe fond, cât şi la recurs i s-a dat câştig de cauză lui Lucian Vărşăndan, judecătorii anulând hotărârea de consiliu care prevedea organizarea unui concurs pentru ocuparea postului, obligând primăria să continue procedura administrativă de analiză a proiectului de management depus de Lucian Vărşăndan şi să publice, timp de 15 zile, hotărârile judecătoreşti pe pagina principală a site-ului primăriei şi într-un ziar de largă circulaţie, pe cheltuiala sa, pentru repararea prejudiciilor morale aduse lui Lucian Vărşăndan, pe care primarul l-a jignit şi discreditat în repetate rânduri.

Deocamdată, Primăria Timişoara s-a conformat doar în parte dispoziţiilor stabilite de instanţă şi a publicat, în 22 octombrie, pe site-ul instituţiei, sentinţa civilă nr. 710/24.04.2018 a Tribunalului Timiş şi decizia civilă 1658/12.09.2018 a Curţii de Apel Timişoara, rămasă definitivă.

Un interimat „până la concurs”

La 31 octombrie 2017, contractul lui Lucian Vărşăndan a expirat, iar acesta a refuzat interimatul conducerii până la organizarea unui concurs, deoarece îl considera ilegal, solicitând totodată o motivare în scris a refuzului de analiză a proiectului său. Din 1 noiembrie 2017, teatrul a rămas fără conducere şi s-a ajuns într-un blocaj al instituţiei, care risca să compromită multe proiecte culturale.

Abia în 8 noiembrie, Nicolae Robu l-a delegat pe directorul adjunct administrativ al instituţiei, Ioan Boldurean, să exercite temporar funcţia de conducere a teatrului „până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice”. O altă decizie, şi ultima, a fost dată în 8 ianuarie 2018, care prelungeşte interimatul lui Boldurean până „la ocuparea postului prin concurs”, instituţia fiind lăsată fără conducere timp de o săptămână.

Ioan Boldurean este inginer, absolvent al Facultăţii de Mecanică a Universităţii Politehnica, iar după absolvire a lucrat la Avicola, Fabrica de Ciorapi şi a fost director la SC Getax SA. Din 2000 este încadrat pe postul de director adjunct administrativ al TGST. Aşa cum se arată în acţiunea depusă de Lucian Vărşăndan în instanţă, această numire s-a făcut prin încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi toate actele încheiate sub acest „directorat” ar putea fi lovite de nulitate. Numirea este discutabilă deoarece nu întruneşte caracteristicile obligatorii ale unei astfel de delegări. Nu s-au respectat prevederile Codului muncii şi nici nu este vorba de vreo decizie sau dispoziţie a primarului avizată juridic, ci de o simplă adresă către Teatrul German, semnată doar de primar.

Cum instanţa a blocat organizarea concursului, după finalizarea definitivă a litigiului, la 13 septembrie 2018, statutul lui Boldurean ca „director delegat” a devenit şi mai neclar.


Întrebat de reporterul PRESSALERT.ro când a avut loc ultima prelungire a interimatului lui Ioan Boldurean, pe ce durată şi de ce nu e public  actul respectiv, Nicolae Robu a dat un răspuns evaziv: „Ioan Boldurean are încă aceeaşi calitate, instanţa a decis continuarea procedurii. Mandatul vechi este expirat. Noi respectăm decizia instanţei, vom continua procedura de concurs, de prezentare a planului managerial, mai bine zis, de către directorul care a fost în exerciţiu şi sigur, în final, vom decide ceea ce trebuie decis. Nu avem nicio treabă cu nimeni, vom aplica legea”.

Robu nu a precizat când vor fi demarate procedurile de analiză a proiectului de management, dar nu renunţă în ruptul capului la poziţia pe care a adoptat-o din start: „Eu am dat dispoziţie la Serviciul de resurse umane să amorseze (sic! – n.n.) lucrurile, adică să le pornească din punctul în care ele au fost sistate la un moment, când s-a făcut o sesizare că n-ar fi legal. Până la finalizare rămâne Ioan Boldurean interimar, pentru că domnul Vărşăndan nu a vrut să fie interimar, ca să fie foarte limpede. Nu numai că i-am propus, dar am insistat pe lângă dânsul, chiar dacă merge în instanţă, să accepte să fie interimar. Pentru că nimeni nu avea nimic cu dânsul, dar s-a dorit o acoperire a deciziei de către aparatul de specialitate printr-o sentinţă judecătorească, pentru că legea este interpretabilă, în mod categoric, am văzut şi eu că este interpretabilă. Ministerul Culturii (iniţiatorul ordonanţei de guvern la care face referire primarul – n.n.) nu este abilitat să interpreteze legea, instanţa de judecată este doar cea care stabileşte cum e. Ministerul nu are nici o valoare în relaţia cu autoritatea publică locală”.

Cu alte cuvinte, doar interpretarea dată legii de Robu şi subordonaţii lui este certă. Pe de altă parte, primăria a depăşit cu mult termenul legal de 30 de zile pentru punerea în executare a principalei dispoziţii din hotărârile judecătoreşti, şi anume aceea de continuare a procedurii de evaluare a proiectului de management.

Interimarul reziliază contracte incomode

În urmă cu câteva zile, consultantul juridic al Teatrului German, care reprezintă interesele instituţiei de peste 15 ani, a primit, fără nicio discuţie prealabilă, o notificare de reziliere a contractului de asistenţă juridică şi a tuturor actelor adiţionale încheiate la acest contract, semnată de directorul delegat Ioan Boldurean, care a parafat în aceeaşi zi o decizie prin care i s-a pus în vedere să predea de pe o zi pe alta toate documentele legate de activitatea desfăşurată în toţi aceşti ani şefului biroului resurse umane administrativ.

Boldurean precizează că rezilierea ar fi fost hotărâtă de Consiliul administrativ al teatrului în 19 octombrie, motivul oficial fiind o incompatibilitate generată de un proces pe care consultantul juridic îl are cu contabilul-şef al teatrului. Avocatul spune însă că anunţase cu multă vreme înainte această stare de incompatibilitate, care se referea doar la acest dosar,  şi a solicitat ca instituţia să fie reprezentată de un jurist al primăriei în acest proces.

Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, rezilierea contractului său de asistenţă juridică nici nu intră în atribuţiile Consiliului administrativ, convocat tocmai pentru că valabilitatea mandatului lui Boldurean este incertă. Consiliul administrativ, alcătuit din cinci persoane, nici nu a fost valabil constituit, căci una din cele trei persoane care au participat era tocmai contabilul-şef cu care consultantul juridic este în conflict, şi trebuia să se abţină, astfel încât nu era întrunită majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii. Mai mult, în 1 octombrie 2018, consultantul juridic al teatrului a înaintat o adresă către directorul delegat, în care se precizează că prin adresa primarului a fost delegat să exercite funcţia de conducere până la ocuparea postului „prin concurs”, dar după pronunţarea hotărârilor judecătoreşti, acesta nu mai poate fi iniţiat, iar adresa primarului „a devenit caducă începând cu data de 13.09.2018, fără a mai conferi legitimitate exercitării de către dumneavoastră a conducerii teatrului şi de îndeplinire a atribuţiilor de ordonator de credite după această dată”, exercitarea prerogativelor de conducere în momentul de faţă fiind lipsită de temei legal.

Avocatul spune că adevăratele motive pentru rezilierea contractului său ar fi altele, şi anume interesele unor salariaţi, printre care Ioan Boldurean şi contabilul-şef, de a-şi asigura venituri mult mai mari, în mod nejustificat, pe rolul instanţelor de judecată aflându-se cinci dosare care au ca obiect pretenţii băneşti cerute de la teatru. Cum avocatul apăra interesele instituţiei, i s-a sugerat „s-o lase mai uşor cu apărarea teatrului”, lucru pe care aceasta l-a refuzat şi în primă instanţă a şi câştigat patru din cele cinci cauze aflate pe rol. Un dosar care are ca obiect pretenţii salariale are termen pe 1 noiembrie, iar în actuala situaţie, teatrul nu va putea fi reprezentat în instanţă.

O serie de alte procese pe care le are teatrul riscă să fie compromise din cauză că instituţia nu mai are apărător. Situaţia a fost prezentată de avocatul teatrului într-o sesizare care a fost depusă atât la Serviciul juridic al primăriei, cât şi la cabinetul primarului, căruia aceasta i-a solicitat sprijinul, pentru a apăra interesele instituţiei.

Contactat de redactorul PRESSALERT. ro, Ioan Boldurean a susţinut că „totul este în legalitate”, a refuzat continuarea dialogului şi a închis telefonul, iar primarul s-a eschivat, pretinzând că nu are cunoştinţă de acest memoriu depus de avocatul al cărui contract a fost reziliat. Acesta susţine că, în momentul de faţă, teatrul se află în vid de putere decizională şi de reprezentare legală, în condiţiile în care mandatul de delegare al lui Ioan Boldurean ar fi trebuit prelungit după data de 13 septembrie nu „până la data scoaterii postului la concurs”, ci până la finalizarea procedurii de evaluare a proiectului de management depus de Lucian Vărşăndan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.