CCIAT demarează seria cursurilor de pregătire pe 2019

CCIAT demarează seria cursurilor de pregătire pe 2019

0
DISTRIBUIȚI

centrul regional de afaceri

Noul an începe cu o serie de noi cursuri de pregătire organizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în mai multe domenii de activitate. Primul este de Manager Resurse Umane şi va avea loc în perioada: 21 ianuarie – 5 februarie 2019 (în zilele de 24 și 25.01. nu se face  curs), cu program: luni – vineri, între orele 16.00– 20.00. Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, printr-o abordare practică a managementului resurselor umane.

Un al doilea curs este cel pentru auditor intern al Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015 și ISO 9001:2011. Acesta are loc în perioada 21 ianuarie – 15 februarie 2019, după următorul program: 21 ianuarie – 01 februarie – pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30-20.30); 04 – 15 februarie – pregătire practică (realizarea portofoliului). Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la elaborarea / actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii, respectiv la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, de câştigare a încrederii clienţilor, respectiv de creștere a profitului. Cursul prezintă detaliat și etapele tranziției de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 (tranziție care trebuia să se finalizeze până în 15.09.2018, dată la care certificatele acordate conform standardului ISO 9001:2008 și-au pierdut valabilitatea). Cursul prezintă explicit cerințele noului standard ISO 9001:2015, standard ce implică abordarea pe bază de proces (ciclul PDCA) şi gândirea pe bază de risc (riscuri și oportunități în afaceri). Cursul conține un modul și aplicații privind evaluarea și tratarea riscurilor și oportunităților afacerii.

Vizaţi pentru pregătire sunt şi cei care vor să se specializeze în meseria de Gestionar depozit. Cursul are loc în perioada: 28 ianuarie – 6 februarie 2019 (luni – vineri, între orele 16.30-19.30). Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul se adresează  atât celor ce doresc să fie certificați în recepția, manipularea, depozitarea, livrarea și inventarierea mărfurilor, cât și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care le au în domeniu, oferind noțiuni teoretice și soluții practice diverselor probleme din activitatea zilnică.

Al curs are ca şi domeniu cel de Inspector / Referent Resurse Umane, acesta fiind programat în perioada: 28 ianuarie – 15 februarie 2019 (luni – vineri, între orele 17.00-20.00).


Cursul ajută persoanele care lucrează deja ca inspector de resurse umane să-și simplifice munca prin  organizare mai eficientă, aplicarea corectă a legislației muncii, o bogată cauzistică, combinând cadrul legal cu cazuri concrete din practică. În cadrul cursului, se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL în urma căruia se obține un certificat de participare. Pentru modulul REVISAL, fiecare cursant va avea acces individual la un laptop.

Pentru cei care doresc să devină Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal este pregătită o altă sesiune de pregătire, între 28 ianuarie – 8 martie 2019, după următorul program: 28 ianuarie-08 februarie 2019, pregatire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30- 19.30), 11 februarie-08 martie 2019,  pregatire practică (realizarea portofoliului). Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii Europene, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 94/46/CE. GDPR a devenit direct aplicabil în România, începând cu data de 25 mai 2018. Ca urmare, entitățile din sectorul public și din sectorul privat au obligația să desemneze o persoană ca Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Un alt curs de pregătire este cel care va pregăti Formatori, care va avea loc în perioada 11 februarie – 22 martie 2019, după următorul program: 11-22 februarie – pregatire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30- 20.30); 25 februarie-22 martie –  pregatire practică (proiect individual). Cursul se adresează persoanelor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației; Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă); Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți; Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori interni.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22. Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională. Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Informații suplimentare privind tematica, conținutul dosarului de înscriere și înregistrarea participării se obțin la Directia Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, sau la tel. 0256219171, 0720444121, e-mail: tavramov@cciat.ro, dfp@cciat.info. Persoană de contact: Tania Avramov, Manager DFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.