CCIAT reia seria cursurilor de pregătire. Ce domenii pot alege cei interesaţi...

CCIAT reia seria cursurilor de pregătire. Ce domenii pot alege cei interesaţi de perfecţionare

0
DISTRIBUIȚI

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, demarează în luna februarie noi serii de cursuri acreditate.

Primul dintre acestea va oferi pregătire pentru perfecţionarea în meseria de „Specialist în Managementul Deșeurilor” în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată. Perioada de desfăşurare este 18 – 27 februarie 2019, cu ore în zilele de luni până vineri, între orele 17.00-21.00. Se acordă 10% reducere din taxa de participare pentru persoanele care au participat la cursul de Responsabil de mediu organizat de CCIAT. Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, „Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. Art. 22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei!

Un al doilea curs este cel pentru „Expert Accesare Fonduri Europene Structurale şi de Coeziune”, desfăşurat în perioada 25 februarie – 6 martie 2019, luni-vineri, între orele 16.30-20.00. Se acordă 20% reducere pentru absolvenții cursului Manager de proiect organizat de CCIAT. Cursul se adresează societăților, instituțiilor, ONG-urilor precum și  celor care doresc să se dezvolte forțe proprii, prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă. Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul este util membrilor echipei de proiect care, la finalul programului de formare, vor avea competențe și abilități specifice, necesare scrierii unei cereri de finanțare pentru un proiect de succes.


Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare, indiferent de tipul de program: Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției; Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile; Modul de completare a unei cereri de finanțare; Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene; Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale; Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor cu cofinanțare europeană. Se lucrează direct pe baza Ghidului Solicitantului, iar traineri cu experiență în domeniu oferă consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, prezintă exemple de bună practică și răspund întrebărilor aferente tematicii.

Un alt curs este cel pentru „Inspector în Domeniul Securității şi Sănătății în Muncă”, programat în perioada 25 februarie – 15 martie 2019 (luni-vineri, între orele 16.00-20.00). Pemtri nivelul de bază solicitantul trebuie să aibă studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic. Pentru nivelul mediu se cer studii în învăţământul postliceal în profil tehnic. Cursul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu normele generale de protecție a muncii. Obiectivele vizează dezvoltarea profesională, aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situaților de urgență și aplicarea normelor de protecție a mediului. La taxa de participare se acordă: 10% reducere pentru membrii CCIAT; 20% reducere pentru șomeri (în baza adeverinței de șomaj). Reducerile nu se cumulează!

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională. Costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele și certificatele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, 0256-294922, 0256-219171/2, e-mail: tavramov@cciat.info, persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP. Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.