Ministerul Finanțelor a publicat noul proiect de buget, cu un deficit mai...

Ministerul Finanțelor a publicat noul proiect de buget, cu un deficit mai mare cu 1,3 miliarde lei. Cum sunt împărțiți banii

0
DISTRIBUIȚI

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat vineri seara, în jurul orei 22.00, un nou proiect de buget cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decât în varianta inițială, cea publicată la 31 ianuarie.

„Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 164.543,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 258.735,1 milioane lei credite de angajament și în sumă de 200.700,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 36.156,8 milioane lei”, scrie în proiectul de buget publicat vineri seara, 8 februarie pe site-ul Finanțelor.

În schimb, în proiectul publicat joi 31 ianuarie, veniturile erau în sumă de 164.727,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 254.115,1 milioane lei credite de angajament și în sumă de 199.584,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 34.856,8 milioane lei.

Astfel, deficitul a fost majorat cu 1,3 miliarde de lei, veniturile reduse cu 184,5 milioane de lei, iar cheltuielile au fost crescute cu 4,62 miliarde de lei cele pe credite de angajament și cu 1,1155 miliarde de lei acelea pe credite bugetare.

În schimb, la prezentarea în sinteză, reprezentanții MFP susțin că deficitul rămâne de 26,118 miliarde de lei, respectiv 2,55% din PIB, în condițiile în care rămâne același PIB estimat de 1.022,47 de miliarde lei.

Mai exact, noile venituri bugetare sunt estimate la 342,675 miliarde de lei, respectiv 33,51% raportat la PIB, față de 341,51 miliarde lei anterior, respectiv 33,4% din PIB, reprezentând o creștere de 1,165 miliarde lei. Noile cheltuieli sunt estimate la 368,793 miliarde de lei, respectiv 36,07% din PIB, față de 367,628 miliarde de lei, respectiv 35,95% din PIB, astfel că reprezintă o creștere de 1,165 miliarde de lei.

În ședința de vineri 8 februarie, Guvernul a adoptat bugetul pentru 2019 cu care se va duce în Parlament, respectiv forma afișată aseară pe site-ul Finanțelor.

În plus, din taxa pe valoarea adăugată se alocă, prin noul proiect de buget, 14,7431 miliarde de lei sume defalcate pentru bugetele locale, cu 1,3496 miliarde de lei mai mult decât valoarea anunțată anterior. Din această sumă, în prezent, 938,6 milioane lei au fost alocați pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, față de 499,8 milioane lei anterior, iar 1,6652 miliarde de lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în creștere de la 1,64 miliarde de lei.

În plus, 600 de milioane de lei din aceasta sunt destinați finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe astfel: 30% din sumă se repartizează în funcție de lungimea drumurilor și 70% din sumă se repartizează invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor, iar repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor. Anterior, această sumă era de 300 de milioane de lei, din care 50% era repartizată în mod egal tuturor județelor, 15% din sumă direct proporțional cu lungimea drumurilor, 35% din sumă invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor.

Mai mult, 11,36 de miliarde de lei au fost alocați doar pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, mult mai mult decât înainte. Anterior, erau alocați 10,775 miliarde de lei pentru; echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică; pentru municipiul Sibiu, pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Summit-ului șefilor de stat sau de guvern, cu ocazia exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene; pentru acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

În schimb, a fost menținută la 178,6 milioane lei suma pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate.

„În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentei legi, următoarele cote: a) 15% la bugetul local al județului; b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.


Suma corespunzătoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean”, arată noul proiect de buget, publicat vineri seara.

Anterior aceste repartizări erau, corespunzător cu ordinea de mai sus, de: 15% la bugetul local al județului; 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 5% pentru constituirea unui fond la dispoziția consiliului județean; 20% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

„În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ”, menționează noul proiect de buget.

Din suma corespunzătoare cotei de 17,5%, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel: a) 450 lei/ locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ; b) nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu; c) nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș; d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.

În schimb, anterior era menționat că, suma corespunzătoare cotei de 20%, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel: a) 400 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 250 milioane lei/an/județ; b) 1.200 lei/locuitor/an pentru municipii, dar nu mai puțin de 20 milioane lei/an/municipiu; c) 1.200 lei/locuitor/an pentru orașe, dar nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș; d) 1.200 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.

De asemenea, potrivit proiectului pe care Executivul îl propune Parlamentului, pentru municipiul București, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, inclusiv cel încasat anterior publicării Legii bugetului de stat pentru 2019, se repartizează, începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial, prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, cote și sume, pentru asigurarea unui buget de funcționare după cum urmează: a) 49% pentru bugetul local al municipiul București, față de 1.450 lei /locuitor/an anterior; b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București în completarea veniturilor proprii ale acestora, față de 1.350 lei/locuitor/an anterior.

„Sumele rămase după asigurarea bugetului de funcționare se repartizează sectoarelor municipiului București proporțional cu impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, la nivelul fiecărui sector, prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. În execuție, în vederea aplicării prevederilor alin.(3) și (4), suma încasată se alocă bugetelor locale ale municipiului București și sectoarelor municipiului București, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, proporțional cu totalul sumelor stabilite, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, mai arată noul proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.