SRI caută absolvenți de liceu pentru cursuri universitare de licenţă în domenii...

SRI caută absolvenți de liceu pentru cursuri universitare de licenţă în domenii tehnice. Ce condiții trebuie să îndeplinești

0
DISTRIBUIȚI

Elevii din clasa a XII-a şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat pot aplica pentru unul dintre locurile alocate Serviciului Român de Informaţii la studiile universitare de licenţă din domeniul tehnic, susținute la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București şi la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Solicitarea de înscriere trebuie transmisă pe adresa de poștă electronică hr.tehnic@sri.ro până pe data de 15 martie 2020.

Oferta academică:

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I” – 23 LOCURI

Facultatea de comunicații și sisteme electronice pentru apărare și securitate, în specializarile:

Echipamente și sisteme electronice militare – 5 locuri

Comunicații pentru aparare și securitate – 4 locuri

Echipamente și sisteme electronice militare,

electronică-radioelectronică de aviație – 1 loc

FACULTATEA DE SISTEME INFORMATICE ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ, în specializarile:

Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională – 4 locuri

FACULTATEA DE SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT, GENIU ȘI MECATRONICĂ, în specializările:

Construcții și fortificații – 1 loc

Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice – 1 loc

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare – 1 loc

Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului – 1 loc

Materiale energetice si apărare CBRN – 1 loc

FACULTATEA DE AERONAVE ȘI AUTOVEHICULE MILITARE, în specializarile:

Blindate, autovehicule și tractoare – 4 locuri

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BALCESCU” – 6 LOCURI

FACULTATEA DE STIINȚE MILITARE, în specializarile:
Cercetare – 2 locuri

Apărare CBRN – 2 locuri

FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR, în specializările:

Comunicații si informatică – 1 loc

FACULTATEA DE STIINȚE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE, în specializarile:

Logistică – 1 loc

Termen de înscriere: 15 martie 2020

Obiectiv: formare de ofițeri care vor fi încadrați dupa absolvire în unitațile SRI

Durata studiilor: 4 ani la Academia Tehnica Militara „Ferdinand I”,

3 ani la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

Categorie studii: învațamânt de zi, cu frecvență

Probe eliminatorii

1. Evaluarea și verificarea preliminara a candidaților în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale și specifice pentru a deveni cadre militare ale SRI, în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 6102/2016

2 Interviuri de selecție. Vor fi contactați și invitați doar candidații care îndeplinesc condițiile menționate la punctul 1;

3 evaluare psihologica preliminara;

4 evaluare psihologică amanunțită;

5 examinare medicală;

Probele de concurs sunt precizate pe site-urile instituțiilor organizatoare ale concursurilor de admitere (www.mta.ro – Academia Tehnica Militara „Ferdinand I” si www.armyacademy.ro – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”).

Condiții de înscriere

Persoanele care doresc să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Academia Tehnica Militară „Ferdinand I” sau la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” pe locurile SRI, trebuie să
îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele condiții:

– au cetațenie română și domiciliul stabil în România (atât candidații, cât și
soții ori soțiile acestora, în cazul celor casatoriți);

– au vârsta de maximum 23 de ani împliniți în cursul anului 2020;

– sunt absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat.


Se pot înscrie si elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participarii la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat;

– pe perioada studiilor liceale au avut mediile anuale la purtare minimum 8.00 și media minima la examenul de bacalaureat de 7.00;

– cunosc foarte bine limba româna și au capacitatea de a se exprima clar și corect;

– în timpul liceului nu au repetat unul sau mai mulți ani de studiu din motive
imputabile, potrivit legii;

– sunt declarați „apt medical” si „apt psihologic” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informații;

– nu au fost condamnați penal printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infracțiune savârsită cu intenșție si nu au executat o pedeapsa cu închisoarea ca urmare a savârsirii unei infracțiuni din culpă;

– nu sunt în curs de cercetare sau de judecată;

– în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, declara în scris ca dupa admitere renunța la calitatea de membru al acestora;

– candidații care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societați comerciale declară în scris ca dupa admitere vor renunța la aceste calitați;

– sunt dispusi ca dupa finalizarea studiilor în cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” sau Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” sa desfasoare activitați în orice zona a teritoriului național, potrivit intereselor si nevoilor SRI, urmând sa-si asume un angajament față de instituție în acest sens ulterior admiterii;

– în situația în care vor fi declarați „Admis”, accepta interzicerea ori restrângereaexercitarii unor drepturi si libertați cetațenesti prevazute de legislația în vigoare;

– accepta efectuarea de verificari asupra activitații și comportamentului lor, precum și verificarile de securitate prevazute în H.G. nr. 585/2002, cu scopul de a se constata îndeplinirea criteriilor de compatibilitate pentru accesul la informații secrete de stat.

Incompatibilități privind înscrierea

– tinerii care fac parte din organizații aflate în afara legii, potrivit prevederilor din Capitolul II, Secțiunea a 3-a a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fața de valorile democrației, fața de statul de drept și instituțiile sale.

– adepții unor culte sau organizații religioase ale caror valori contravin normelor de pastrare a ordinii publice, încalca bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de militar cei cunoscuși ca având trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofițer al Serviciului Român de Informații.

Cei interesați din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin pot contacta Direcția Regională de Informații Banat (DRI Banat – SRI) cu sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 47, tel. 0377756500, la Biroul de Resurse Umane, sau pot trimite CV-ul la adresa de mail hr@sri.ro, cu mențiunea că doresc să aplice pentru DRI Banat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.