MAI suspendă activitățiile de examinare teoretică și practică pentru obținerea permiselor auto....

MAI suspendă activitățiile de examinare teoretică și practică pentru obținerea permiselor auto. Ce alte măsuri au fost luate

0
DISTRIBUIȚI

La nivelul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, se suspendă activitățiile de examinare la nivel național, probele teoretică și practică, conform unor măsuri luate de Ministerul Afacerilor Interne, în contextul COVID-19.

Activitatea Inspectoratului General al Poliției Române și structurilor de relații cu publicul ale unităților teritoriale se va desfășura, pe cât posibil, în mediul on-line sau prin intermediul serviciilor poștale.

Începând cu data de 17.03.2020, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației actuale, la nivelul structurilor MAI se vor lua următoarele măsuri: toate spațiile destinate activității de relații cu publicul vor fi igienizate din două în două ore, iar lucrătorii care desfășoară activități cu publicul vor purta în mod obligatoriu echipamente de protecție (mânuși și măști). Celelalte servicii destinate cetățenilor (cazier judiciar, restituirea permiselor auto, obținerea permiselor de port armă, obținerea avizelor de pază) se desfășoară după program normal, fiind permis accesul unui număr limitat de persoane în același timp.

Intervențiile la sesizările cetățenilor acestea se desfășoară în mod normal, polițiștii fiind echipați și instruiți pentru orice tip de interacțiune.

Personalul serviciilor publice comunitare teritoriale va lucra pe două schimburi, în vederea asigurării continuității activității, schimbul doi urmând a se finaliza la ora 19.00.

Timpul de soluționare a tuturor operațiunilor specifice de înmatriculare și eliberare permise la ghișee se majorează la 10 minute, prin utilizarea exclusivă a platformei de programamre online (www.drpciv.ro).

Totodată, pentru asigurarea dispersării cetățenilor în incinta sediului și păstrarea unei distanțe minime recomandate, accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare se face controlat, în grupuri mici, de 5-10 persoane, și este permis doar titularilor, după caz, persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate original.

Pe site-ul instituției sunt publicate numerele de telefon pentru relații cu publicul pentru acele persoane care se deplasează la sedii doar pentru informații sau cu dosare incomplete.

La nivelul Direcției Generale de Pașapoarte, cât și la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare se va realiza numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua cel mult în 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor on-line.

Instituția recomandă cetățenilor ca anterior efectuării programării on-line, să transmită la căsuța de e-mail corespunzătoare serviciului public comunitar de pașapoarte documentele din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, în vederea validării acestora.

Programările on-line sunt efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro. De asemenea, transmiterea pașaportului simplu electronic la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, prin serviciul de curierat, se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate prin e-mail/poștă de către titular, respectiv persoana care a fomulat cererea/ părintele/reprezentantul legal în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani.

Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate/istoric pașapoarte/ scutire taxe vamale, precum și furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple și eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare, se va face exclusiv prin corespondență poștală sau electronică, numai pentru persoanele care prezintă documente care justifică urgența solicitării.

La nivelul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență depunerea solicitărilor de emitere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă și de ridicare a acestor acte de autoritate se va desfășura pe baza unei programări on-line sau telefonice.


Se vor soluționa cu prioritate documentațiile care vizează obiective realizate din fonduri europene.

Inspectoratul General pentru Imigrări a limitat numărul de persoane al căror acces este permis simultan în spațiile unde sunt amenajate ghișeele.

De asemenea, accesul în incinta sediilor structurilor județene pentru imigrări, în vederea depunerii cererilor va fi permis doar titularilor sau, după caz, a persoanelor mandatate/delegate, în baza actului de identitate/document de trecere a frontierei, prezentat în original.

Vor fi preluate cu preponderență doar cererile de eliberare a avizelor de muncă/ prelungire a dreptului de ședere temporară programate pe portal, iar în cazul celor neprogramate acestea vor fi primite doar pentru situații temeinic justificate, de maximă urgență.

Totodată, se urmărește să fie preluate pe cât posibil cererile programate on-line prin intermediul PORTAL-IGI.

Se suspendă activitatea la ghișeelor de informații (informarea cetățenilor realizându-se prin mijloace electronice și/sau telecomunicații) precum și primirea cererilor de acordare a dreptului de ședere pe termen lung. Totodată, interviurile care au ca scop identificarea elementelor căsătoriei de conveniență, cu înștiințarea scrisă a străinilor se vor replanifica.

Obligațiile străinilor prevăzute în OUG nr. 194/2002 republicată cu modificările și completările ulterioare, referitoare la informarea autorităților cu privire la schimbările intervenite în situația străinilor (ex. schimbare de reședință/domiciliu; schimbare nume etc.) sau referitoare la furtul/pierderea permisului de ședere, etc. vor fi notificate în termenul prevăzut de lege, pe adresa de e-mail a structurii competentă teritorial, urmând ca pentru preschimbarea permisului să depună o cerere ulterior.
Persoanele care se prezintă pentru depunerea și eliberaerea documentelor pentru Apostilă,în cadrul Instituțiilor Prefectului vor avea acces într-un loc special amenajat, cât mai izolat și cât mai aproape de intrarea în instituție.

În ceea ce privește, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date s-au luat următoarele măsuri:

Eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum și depunerea fotocopiilor deciziilor privind schimbarea numelui persoanelor fizice pe cale administrativă se va realiza exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituţiei depabd@mai.gov.ro. În aceeași manieră se va proceda și în cazul solicitărilor de clarificare a unor aspecte pe linie de stare civilă, însoţite de documentele în susţinere, răspunsul urmând a fi transmis la adresa poştală/e-mail indicată de solicitant.

Se menține suspendarea activității de depunere a cererilor privind eliberarea actelor de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței, la sediul D.E.P.A.B.D, cu excepția cazurilor deosebite (motive medicale, pierderea, furtul, distrugerea actului de identitate, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare)

În ceea ce privește ridicarea cărții de identitate, accesul în sediul DEPABD se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii,

Activitatea de primire în audiență în cadrul structurilor MAI se suspendă.

Recomandăm tuturor cetățenilor care se vor prezenta la unitățile care desfășoara activități de relații cu publicul să acceseze, în prealabil, site-urile oficiale, pentru a afla cu exactitate orarul de funcționare al ghișeelor și condițiile cerute.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.