CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri în această lună. Care sunt...

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri în această lună. Care sunt acestea

0
DISTRIBUIȚI

Două noi serii de cursuri de perfecționare profesională vor fi organizate în luna iulie de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

Unul dintre cursuri este de specialist în managementul deșeurilor, în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713). Pregătirea se va desfășura între 13 și 22 iulie, de luni până vineri, între orele 17:00 – 21:00. Taxa de participare este de 1.000 lei/persoană. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 10% reducere pentru absolvenții cursului „Responsabil de mediu”, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.

Scopul cursului este de instruire a persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor.
și se adresează agenților economici care generează deșeuri.

Deținătorii sau producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”, potrivit Legii 211/25.11.2011, art.22, alin.(3). Conform alin. 4, „Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane conform art.22, alin.3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei.

Tematica cursului: regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu, obligații legale în sarcina agenților economici; soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor; evitarea sancțiunilor.

Cel de-al doilea curs este pentru inspector/referent resurse umane (Cod COR 333304) și se desfășoară între 13 și 31 iulie, de luni până vineri, între 17:00 și 20:00.


Taxa de participare este de 800 lei/persoană și este achitabilă în două rate pentru persoanele fizice. Formatori sunt Lucica Zirbău, Delia Farchescu și Dan Cojocaru.

Structura cursului: contractul individual de muncă; vechimea în muncă; contractul colectiv de muncă; jurisdicţia muncii; răspunderea salariaților; salarizarea, permisul de muncă; formarea profesională; asigurările sociale de stat; noțiuni de organizare și legislația muncii; modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; recrutarea și selecția personalului; aplicații în programul REVISAL.

În urma absolvirii Modulului de instruire în aplicația REVISAL se obține un certificat de participare. Pentru acest modul, fiecare participant are acces individual la un laptop.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele și certificatele se eliberează în cel mult 30 de zile de la absolvirea cursului. Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, CRAFT, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 117, tel. 0720 444 121, e-mail: tania.avramov@cciat.ro.
Persoană de contact: Tania Avramov, manager DFP. Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.