Haosul din patrimoniul Timișoarei face ca proprietăți uriașe să fie exploatate ilegal....

Haosul din patrimoniul Timișoarei face ca proprietăți uriașe să fie exploatate ilegal. Administrația Robu refuză de opt ani să afle situația exactă a terenurilor și clădirilor pe care le deține

2
DISTRIBUIȚI

 

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și administrația pe care o conduce refuză de ani de zile să stabilească situația patrimoniului real al municipiului Timișoara, asta în timp ce proprietăți publice importante sunt exploatate fără ca proprietarul de drept să obțină vreun venit. Concluzia apare în ultimul raport al Curții de Conturi care după controlul la Primăria Timișoara a stabilit că ”la nivelul conducerii entități se constată ignorarea în mod repetat a măsurilor dispuse prin deciziile Camerei de Conturi Timiș, de asemenea se constată un control deficitar sau lipsa controlului din partea comisiei centrale de inventariere privind modul de desfășurare a inventarierii anuale (….) ordonatorul principal de credite ( primarul Nicolae Robu, n.a.) , în mod repetat, nu și-a asumat responsabilitățile prevăzute de art.23 (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, și nici pe cele cu privire la buna organizare, desfășurare lucrărilor de inventariere și în principal cu privire la valorificarea rezultatelor inventarierii, având în vedere menținerea abaterilor constatate de auditorii publici externi, chiar și din anii 2010 și 2012 și nevalorificarea constatărilor înscrise în Rapoartele de valorificare întocmite de către comisia centrală de inventariere”.

Inspectorii au constatat că nu a fost întocmit registrul inventar pe anul 2019 pe baza listelor de inventariere, a proceselor-verbale de inventariere și a situațiilor analitice, după caz, care să justifice conținutul fiecărui post din bilanț. De asemenea, deși s-a stabilit ca măsură de către Curtea de Conturi, încă din 2014, nici până acum nu s-a efectuat inventarierea terenurilor pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora și a altor documente, potrivit legii iar clădirile nu au fost inventariate prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate și a dosarului tehnic al acestora și nici a activelor fixe care erau în curs de execuție la finalul anului 2014.

Terenul Grădinii Zoologice din Timișoara nu a fost inventariat, în timp ce terenul aferent sălii Olimpia în suprafață de 7.952 mp, este înscris cu valoare de 3.538.640 lei, deși acesta a fost evaluat la valoarea justă de 10.035.424 lei printr-o expertiză. Mai multe terenuri aflate în proprietatea municipiului Timișoara au fost trecute în lista de inventar cu valoare zero, cum ar fi baza sportivă Dacia sau un teren de 7.851 mp de pe strada Grigore Alexandrescu.


”Listele de inventariere a terenurilor  aferente construcțiilor cu destinația de locuință înstrăinate persoanelor fizice în baza legilor speciale Legea nr.112/1995, Legea nr.79/1997 și Decretul nr.61/1990, care nu sunt semnate de către toți membrii comisiei de inventariere nr.16, cu un număr de 338 poziții, nu cuprind valori de inventar, comisia consemnând în majoritatea cazurilor că nu există contracte încheiate în acest sens, pentru unele imobile fiind emise fișe de calcul. Referitor la aceste aspecte comisia de inventariere nu a făcut propuneri în vederea intrării în legalitate, iar comisia centrală de inventariere nu s-a exprimat cu privire la starea de fapt în procesul verbal privind rezultatele inventarierii”, a constatat Curtea de Conturi.  În cazul unora dintre imobilele inventariate s-a stabilit că ”nu sunt reevaluate, nu s-a procedat la reglementarea regimului juridic și la intabularea acestora”.

Primăria Timișoara a menținut haosul și în cazul bazelor sportive, de agrement și ștrandurilor. În în timpul ultimei inventarieri, au fost ”înscrise în lista de inventar, fără valoare, fără a fi precizată suprafața, parte din acestea nefiind inventariate prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate și a dosarului tehnic al acestora, respectiv a extrasului de carte funciară, acestea nefiind reflectate în evidențele entității și/sau în evidențele cadastrale, respectiv: SC Adria SRL, Gil Hercules, Baza Sportivă Kaiak, Baza Sportivă Electrometal, Terasa Eminescu, Ștrand CFR, Club Don Crihan, Sănătatea Iprotim, Isim, Ștrand Voința, Lacul Aurora”În cazul unor dintre aceste locații, Curtea de Conturi a cerut Primăriei Timișoara să ia măsuri și la controalele din anii anteriori, dar degeaba. În cazul bazei IPROTIM, unde este clubul Lemon,  care are peste 1,5 hectare, nu s-a respectat decizia de ”reglementarea situației terenului, respectiv valorificarea terenului prin închiriere, sau concesionare conform Legii 213/ 1998; – includerea terenului în listele de inventar ale Municipiului Timișoara”. De asemenea, nu au fost intabulate construcțiile.

”În mod similar s-a procedat și în cazul imobilelor terenuri aferente Bazei sportive „Constructorul”, situate în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A, aflate în proprietatea Municipiului Timișoara conform CF nr.432971, în suprafața de 134 mp și CF nr.432972 în suprafață de 4.776 mp, precum și în cazul terenului aferent obiectivului „Club Fratelli” (fost Gil Hercules) – conform CF nr. 418663, în suprafața de 1.285 mp în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, care nu sunt înscrise în  listele de inventar, potrivit celor consemnate în procesul verbal de constatare al subcomisiei nr.2 din cadrul comisiei de inventariere nr.5, dar și în Procesul verbal de constatare înregistrat sub nr. SC2018 – 013368/07.06.2018, încheiat urmare auditului financiar pentru anul 2017”, se arată în raportul Curții de Conturi.

”Personalul de specialitate implicat direct sau indirect în administrarea patrimoniului entității, menține starea de fapt, în care bunurile patrimoniale nu sunt valorificate pentru obținerea de venituri la bugetul local al Municipiului Timișoara, acționând în dezinteresul unei bune gestiuni economico-financiare a patrimoniului Municipiului Timișoara”. au concluizonat auditorii.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.