Administrația Robu a încălcat grav legea după transformarea RATT în STPT. Ce...

Administrația Robu a încălcat grav legea după transformarea RATT în STPT. Ce a constatat Curtea de Conturi

3
DISTRIBUIȚI

 

Amatorismul administrației Nicolae Robu a atins cote nebănuite, reiese din ultimul raport al Curții de Conturi după controlul făcut la Primăria Timișoara. Auditorii au constatat că în cazul transformării Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT) în Societatea de Transport Public Timișoara SA (STPT) specialiștii au uitat să modifice o serie de documente privind modul de administrare a bunurilor proprietate a municipalității și că bunuri proprietate publică a municipiului, care sunt inalienabile, au rămas în patrimoniul noii companii.

”Societatea comercială rezultată în urma reorganizării regiei autonome avea obligația de a încheia, prin grija administratorilor săi, contractul de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerțului, astfel cum legiuitorul a prevăzut în conformitate cu prevederile art.4 din OG. nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. (…) potrivit textelor de lege, dreptul de administrare se putea constitui numai în favoarea regiilor autonome și a instituțiilor publice. Odată cu reorganizarea regiei în societate comercială, acest drept se pierde urmând ca patrimoniul public sau privat, deținut în administrare să fie predat prin delegare de gestiune. Cu toate acestea, din verificarea efectuată se constată că și în continuare nu s-a procedat la delegarea de gestiune, mai mult se continuă darea în administrare către societatea de transport a unor bunuri mobile conform Hotărârii Consiliului Local nr.


46/15.02.2019, prin care s-a aprobat transmiterea spre administrarea de către S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a unor bunuri mobile reprezentând 7 (șapte) autobuze de capacitate mică, furnizate prin Contractul subsecvent nr. 12/02.02.2018, până la încheierea contractului de servicii publice, acestea fiind înregistrate de entitate în fondul bunurilor din patrimoniu public al municipiului. Predarea autobuzelor de capacitate mica s-a realizat în baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat intre cele doua părți, conform Anexei la hotărârea sus menționată”.

Potrivit informațiilor și documentelor puse la dispoziția echipelor de audit referitoare la reevaluarea patrimoniului public și privat al Municipiului Timișoara deținut în cadrul STPT a  reieșit că ”doar o parte din componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local la nivelul Municipiului Timișoara, se află în proprietatea publică sau privată a entității auditate, în timp ce o altă parte din aceste componente se regăsesc în proprietatea societății comerciale nou înființate, deși acestea prezintă elemente de similaritate cu cele aflate în proprietatea publică a Municipiului Timișoara. Exemplificăm în acest sens: construcție substație, rețea termoficare, conducte pentru alimentare apă și canal, linie cale, conducte de termoficare, etc. Au fost identificate astfel bunuri patrimoniale de natura proprietății publice care au fost menținute în evidența patrimoniului propriu al societății comerciale, cu ocazia transformării regiei autonome în societate comercială. Contrar prevederilor legale, entitatea auditată nu a procedat la încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, respectiv la concesionarea, serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, din proprietatea publică sau privată a municipiului”, se arată în raportul Curții de Conturi.

3 COMENTARII

  1. Iară a tăiat pomi în parcul de la complexul studențesc, acolo pe marginea șoselei. Am văzut din autobus din stație doi pomi tăiați recent. Și asta după ce a zis ca nu mai taie nimic aiurea. Se pare că zice una și face alta. Halal administrație. Toxică pt cetățeni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.