Haos cu iz penal descoperit de Curtea de Conturi la Primăria Recaș....

Haos cu iz penal descoperit de Curtea de Conturi la Primăria Recaș. „Sunt mai greu de cap, nu s-o prins de mine”

1
DISTRIBUIȚI
Pavel Teodor, primarul din Recaş

Controalele efectuate de Camera de Conturi Timiș la primăria Recaș au evidențiat, de-a lungul anilor, o serie de nereguli, și au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. După un obicei deja consacrat, primăria, condusă de primarul Teodor Pavel, a considerat că cea mai bună armă de apărare este atacul și nu a fost de acord cu concluziile Camerei și Curții de Conturi.

O decizie a Curții de Conturi din anul 2014 a fost contestată în instanță, cerându-se anularea ei, Tribunalul Timiș a respins solicitarea în februarie 2015, iar primăria a făcut recurs. Procesul a fost blocat din cauza unui dosar penal în care primarul Teodor Pavel a fost inculpat pentru modul în care au fost achiziționate două compactoare de gunoi – una din neregulile descoperite de Camera de Conturi – așa încât recursul a fost soluționat abia recent de Curtea de Apel Timișoara, care a respins solicitarea Primăriei Recaș ca neîntemeiată și a menținut măsurile dispuse de Curtea de Conturi, decizia civilă fiind definitivă.

Un șir de ilegalități confirmate de instanță

Camera de Conturi constatase plata unor prime de Paști, Crăciun și 8 Martie și sporuri salariale de 25% incluse în salariul de bază al angajaților, care nu erau prevăzute de lege, sporurile salariale fiind acordate ilegal, printr-o hotărâre de consiliu local, în perioada 2012-2014. În urma controlului, s-a mai constatat că primăria a plătit nelegal din bugetul primăriei suma de 1.621.971 lei către S.C.  A.S.A. Servicii Ecologice, iar din suma alocată de 2.200.000 lei primită de la bugetul de stat pentru finanțarea executării drumului Recaș-Herneacova, primăria mai datora firmei executante doar 819.674 lei, restul fiind folosiți pentru lucrări de investiții care nu erau incluse în această sumă, fiind schimbată destinația banilor.

Tot ilegal s-au plătit și cele două compactoare de gunoi în valoare de 134.700 lei, „Afacerea” a făcut obiectul unui dosar penal în care Teodor Pavel fusese unul dintre cei inculpați pentru înșelăciune, dar acesta a fost achitat de instanța de judecată, dar prin decizia Curții de Apel Timișoara s-a dispus recuperarea prejudiciului cauzat primăriei prin achiziționarea celor două autospeciale și a sumei plătite ilegal celor patru persoane care, în mod nejustificat, s-au deplasat în Germania. Totodată, primăria Recaș a încheiat contracte de prestări servicii cu SC Primrec SRL, societate înființată de consiliul local, primăria plătind facturi fără să verifice modul de realizare a serviciilor contractate și aducând astfel un alt prejudiciu bugetului local.

Noi ilegalități cu iz penal

În urma unui audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale primăriei Recaș pe anul 2019,  efectuat în cursul anului trecut, s-au constatat multe alte nereguli. Acestea vizează modul de evidență a patrimoniului, eliberarea unor titluri de proprietate unor persoane care își înstrăinaseră drepturile de proprietate prin procuri speciale autentificate, încălcându-se astfel legea, neefectuarea unui audit public intern cu privire la utilizarea fondurilor publice și la administrarea patrimoniului public, postul prevăzut în organigramă încă din 2019 pentru  realizarea auditului intern nefiind nici acum ocupat.

Auditul Camerei de Conturi a mai constatat că nu a fost calculată și încasată taxa pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare de mai mulți ani, deși era prevăzută în HCL privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, nu a fost actualizată redevența  pentru contractele de concesiune cu indicele de inflație, nu au fost stabilite și încasate penalități de întârziere pentru creanțele restante din închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al orașului, nu s-au plătit sumele datorate bugetului județean pentru mijloacele de transport mai mari de 12 tone.


Totodată, s-a reținut că nu s-a întocmit și nu s-a ținut la zi registrul agricol în format electronic, astfel încât la compartimentul taxe și impozite figurează o suprafață mai mare supusă impozitării decât cea evidențiată în registrul agricol, nu s-a făcut inventarierea generală a patrimoniului orașului pentru compararea cu datele înscrise în contabilitate pentru încheierea situației financiare la sfârșit de an, obiective ce aparțin domeniului public și privat al orașului nu au fost înscrise în inventar și nu s-a întocmit documentația cadastrală.

Lista cu valoarea reală a bunurilor nu s-a actualizat, astfel încât valoarea înscrisă în evidența contabilă este cu peste 88 milioane de lei mai mică decât cea de inventar, iar cheltuielile în 2019 s-au făcut în baza contractelor încheiate sau, uneori, numai în baza unor referate, avizate de primar, fără viza și semnătura persoanei desemnate să aplice viza compartimentului de specialitate care să certifice realitatea și legalitatea operațiunilor, nefiind nominalizată vreo persoană care să acorde această viză, pentru a certifica cum au fost achiziționate bunurile sau prestate serviciile. Unele abateri, constatate și la controale anterioare, s-au menținut, nu s-au aplicat măsurile de executare silită, stabilindu-se că toate abaterile constatate au prejudiciat bugetul local cu peste 16 milioane de lei. Între valoarea înscrisă în situațiile întocmite în timpul auditului și cea transmisă la Monitorul Oficial s-a constatat o diferență de 130.814.171 lei.

„Primarul face numaʹ ce vrea el… vinde tot ca să facă rost de bani”

Decizia Camerei de Conturi, în care sunt incluse și măsurile pentru înlăturarea abaterilor constatate, a fost emisă la data de 7 octombrie 2020, iar primăria avea obligația de a o prezenta consiliului local în termen de zece zile de la primirea ei. Mai mulți consilieri locali au declarat însă redactorului Pressalert.ro că nu știu nimic de acest raport, ori nu-și amintesc. Dacă un consilier PSD recunoaște că „eu nu prea mă pricep la chestiile astea, sunt nouă, nu știu la ce vă referiți”, un alt coleg de partid și vechi consilier susține că nu mai ține minte, „sunt mai greu de cap, nu s-o prins de mine”, iar un consilier din coaliția de guvernare își amintește de bilanțul primăriei pe anul 2020 care a fost prezentat consilierilor, și din care reiese că primăria nu are nici un fel de datorii.

Consilierii din opoziție au fost mai tranșanți și au afirmat că nu s-a prezentat nici un raport al Camerei de Conturi, că  ar fi trebuit să primească o copie, dar „cade obicei, primarul face numaʹ ce vrea el, ăsta-i adevărul. Opoziția nu-i de acord dar nu ne bagă-n seamă, vinde tot ca să facă rost de bani”. Numai în procesele pierdute cu poliția locală, abuziv desființată de primar și cu alți angajați considerați indezirabili, primăria are de plătit 1.398.500 lei, sumă din care a fost achitată până acum doar o mică parte. Redactorul PRESSALERT.ro a încercat în repetate rânduri să-l contacteze pe primarul Teodor Pavel pentru a-i cere un punct de vedere, dar acesta nu răspunde la telefon. De la primărie am aflat inițial că nu se află în sediu, după care n-a mai răspuns nimeni la telefon.

Termenul de realizare și raportare a tuturor măsurilor dispuse este 31 martie 2021.  În caz contrar, Camera de Conturi poate efectua verificarea fără o notificare prealabilă.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.