Noi cursuri de formare pentru asistenți maternali profesioniști, gratuit, la DGASPC Timiș....

Noi cursuri de formare pentru asistenți maternali profesioniști, gratuit, la DGASPC Timiș. Cum vă puteți înscrie

0
DISTRIBUIȚI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, partener în cadul proiectului „Team Up: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, organizează un nou curs de formare a asistenților maternali profesioniști, pentru a asigura, la domiciliul lor, creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi primesc în plasament sau încredințare.

Persoanele interesate pot depune o cerere de evaluare la registratura DGASPC Timiș pe tot parcursul lunii iulie, de luni până vineri, între orele 8,30-12,00. Acesta poate fi transmisă și prin poștă, cu confirmare de primire, sau pe adresele de e-mail dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com.


La cerere se vor anexa un curriculum vitae al solicitantului, copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș), copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar, un certificat de integritate comportamentală conform art. 23 din Legea 118/2019, o adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice. Evaluarea va consta în vizite la domiciliul solicitantului și discuții cu membrii familiei și vecini, iar cei acceptați vor urma cursuri de formare profesională, cu o durată de minimum 60 de ore, în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, care le va permite angajarea.

Cursurile sunt gratuite iar cei care doresc să le urmeze trebuie să aibă deplină capacitate de exercițiu, să prezinte garanții morale și materiale pentru obligațiile care le revin, să aibă în folosință legală o locuință, să aibă cel puțin studii medii. Nu pot deveni asistenți maternali cei care au avut o condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, au fost decăzuți din drepturile părintești, al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, ori suferă de boli cronice transmisibile sau boli psihice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.