Primăria Ghiroda anunță prima sesiune a licitației de proiecte culturale

Primăria Ghiroda anunță prima sesiune a licitației de proiecte culturale

0
DISTRIBUIȚI

                                                         ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Lansarea licitaţiei de proiecte culturale (sesiunea a I-a)  în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Comuna Ghiroda pentru activităţi nonprofit  de interes general, conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Autoritatea contractantă: Comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, Ghiroda, judeţul Timiş, cod fiscal 5517220, tel. 0256205201, fax 0256287406.
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările  şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr.139/23.06.2021 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Ghiroda pentru activităţi nonprofit (domeniul cultură) pe anul 2021  şi Hotărârea Consiliului Local nr.140/23.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului comunei Ghiroda pentru activităţi nonprofit de interes local (activităţi culturale), a Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Ghiroda, alocate pentru activităţi non-profit de interes local  şi a Metodologiei generale pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice ale comunei Ghiroda alocate pentru activităţi nonprofit care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public local pentru anul 2021.
 3. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru sesiunea a I-a  pe anul 2021 în valoare de 13.000 lei  pentru proiecte care vizează:

Pentru domeniul cultural – 13.000  lei:

-concursuri

-Organizarea de festivaluri

-manifestări culturale in tară şi in străinatate

-Organizarea de manifestări artistice privind obiceiurile şi datinile din comuna Ghiroda

-Publicarea de reviste și materiale destinate activității culturale și tradițiilor Comunei Ghiroda

 1. Durata implementării: din momentul semnării contractului de finanţare până la data de 13 decembrie 2021.
 2. Solicitanti: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile prevăzute in Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Ghiroda.
 3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul primariaghiroda.ro
 4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Regulament la registratura Primăriei Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.


  46, Ghiroda, tel.0256205201, jud. Timiş, în perioada 07.2021 – 09.08.2021, luni – vineri între orele 09,00- 12,00. Data limită până la care va putea fi depusă documentaţia este 09.08.2021 ora 12,00.

Din cauza situaţiei generate de pandemia Covid 19, respectiv a restricţiilor impuse de carantinarea zonală şi a existenţei riscului ca proiectele aferente anului 2021 să nu poată fi implementate Autoritatea finanţatoare este obligată să reducă perioada de depunere a proiectelor conform art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 1. Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în ziua de 10.08.2021 începănd cu ora 17,00,  lista finală a câştigătorilor fiind aprobată  prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ghiroda.
 2. Comisia de evaluare şi selecţie va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selectare , în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Programul anual privind proiectele culturale, in conformitate cu Legea 350/2005 cu nr. de identificare 233,334 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 123. din 30.06.2021.

 

Primar

Stănuşoiu Ionuţ