Impozitele pentru autovehicule rămân la fel de anul viitor. Ce taxe vrea...

Impozitele pentru autovehicule rămân la fel de anul viitor. Ce taxe vrea să crească ori să elimine Primăria Timișoara

0
DISTRIBUIȚI

E criză mare de bani la Primăria Timișoara, astfel că administrația condusă de Dominic Fritz are de gând să majoreze mai multe taxe și impozite de anul viitor. Pentru a putea face acest lucru, însă, este nevoie de acordul consilierilor locali. În curând, Consiliul Local al Municipiului Timișoara va fi solicitat să se pronunțe asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Timișoara pentru anul 2022.

Printre modificările pe care le aduce noul proiect față de situația actuală sunt următoarele, la impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice în 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii, iar pentru anul 2022 se propune cota de 0,10% asupra valorii impozabile a clădirii. Astfel, majorarea va fi de 20%.

De asemenea, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice  în 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii clădirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 1,3%.

În 2021, consiliul local a stabilit majorarea, în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, a impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice cu o cotă adițională de 50% din cota de impozit stabilită.

Pentru anul 2022, aceasta se propune și în cazul impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Modificarea are ca scop aplicarea aceluiași tratament fiscal privind destinația clădirii (rezidențială/nerezidențială/mixtă) pentru persoanele fizice și pentru cele juridice.

În cazul persoanelor juridice, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice în anul 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului/taxei pe clădiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 0,10%.

Pentru anul 2022, acordarea bonificației de zece la sută pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022, se propune doar pentru contribuabilii persoane fizice, spre deosebire de anul 2021 în care bonificația s-a acordat și persoanelor juridice.

În ceea ce privește cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 2022 se propune menținerea acelorași scutiri acordate și în 2021.

Pentru anul 2022, ca urmare a indexării aplicate conform Hotărării Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.133/22.04.2021 crește cuantumul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de la 15,40 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp la 16 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp.

Pentru  2022, ca urmare a indexării aplicate conform aceleași hotărâri, crește cuantumul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă de la 550 la 564 de lei.

Pentru anul 2022 se propune majorarea cuantumului pentru unele taxe.

Astfel, taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice se modifică astfel: pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc.


de la 0,10 lei/mp/zi în zona A la  3 lei/mp/zi în zona A; de la 0,10 lei/mp/zi în celelalte zone la doi lei /mp/zi în celelalte zone.

Pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august la doi lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august; de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie la un leu mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie la 0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie, cu terase sezoniere neutilizate de la 0,10 lei/mp/zi la 0,25 lei/mp/zi.

 

Vor fi eliminate 12 taxe speciale

 

Având în vedere că în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021, pentru unele taxe speciale nu au fost realizate încasări (sume încasate zero lei), nefiind astfel justificată menținerea acestora, se propune eliminarea pentru anul 2022 a 12 taxe speciale. Este vorba despre taxa pentru cazare la Vila Bistra pentru angajații de la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, taxa pentru eliberarea Hărții Municipiului Timișoara ori a PUG-ului de la Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane, taxa pentru eliberarea PAT format A1.

De asemenea, dacă își vor da acordul consilierii locali vor mai fi eliminate taxe precum cea pentru eliberarea Procesului-Verbal de Vecinătăți până la 1.000 mp inclusiv, taxa pentru eliberarea adeverinței de teren intravilan și adeverinței teritoriu administrativ – în regim de Urgență, taxa pentru Reglementarea Regimului de Înălțime al construcțiilor, taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport  sau taxa pentru eliberarea unui duplicat al autorizației de dispecerat taxi.

În situația în care se va solicita prestarea unui serviciu aferent taxelor eliminate enumerate mai sus, acesta va fi prestat gratuit, cu excepția serviciului aferent taxei pentru cazare la Vila Bistra, serviciu care nu va mai fi prestat în 2022 având în vedere condițiile precare de cazare.

Pentru anul 2022 s-a propus reintroducerea taxei speciale „Taxa pentru Promovarea Turistică a Municipiului Timisoara”, raportat la evenimentul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.

„Taxa specială pentru salubrizare”, prevăzută pentru anul 2021 nu este inclusă în proiectul de hotărare privind impozitele și taxele locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2022, urmând a face obiectul unui proiect de hotărăre distinct, care va fi promovat de Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubritate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.