Concurs de promovare în funcții de execuție la Direcția Națională Anticorupție, inclusiv...

Concurs de promovare în funcții de execuție la Direcția Națională Anticorupție, inclusiv la Serviciul Teritorial Timișoara

0
DISTRIBUIȚI

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că la data de 25 octombrie 2021, ora 10:00, la sediul central, va fi organizat un concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare.

Sunt disponibile șase posturi la nivel central și 14 posturi în țară, câte unul în cadrul fiecărui serviciu teritorial (ST Alba Iulia, ST Bacău, ST Brașov, ST Cluj, ST Constanța, ST Craiova, ST Galați, ST Iași, ST Oradea, ST Pitești, ST Ploiești, ST Suceava, ST Târgu Mureș, ST Timișoara).

La concurs pot participa grefierii de la curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel, potrivit dispozițiilor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.72/21.01.2016 si Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1499/22.11.2016. Concursul constă în verificarea cunoștințelor teoretice din tematica și bibliografia de specialitate (care pot fi consultate AICI), dar și io probă practică constând în verificarea cunoștințelor de operare pe calculator.

Potrivit art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivarea în funcție, promovarea în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.181/2007, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiilor Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.72/21.01.2016 si nr.1499/22.11.2016, poate participa la concurs personalul auxiliar de specialitate care îndeplinește următoarele condiții:
a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel, termenul de 3 ani calculându-se de la data deciziei de numire în funcția de grefier la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel;
b) are calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani;
c) nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare din cadrul Direcției Nationale Anticoruptie, de la sediul din str.


Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București, până cel târziu la data de 11 octombrie 2021, ora 16,00 și trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) cerere de înscriere;
b) raport prin care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 11 din regulament, întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea;
c) curriculum vitae;
d) orice alte acte considerate relevante.

Informațiile mai sus-menționate, tematica și bibliografia de concurs sunt publicate pe pagina de internet a Direcției Naționale Anticorupție (pna.ro), precum și la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2660, 2677 și 2657; informațiile privind modificarea orei și locației desfășurării concursului (dacă va fi cazul) se vor anunța în timp util.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.