Universitatea Politehnica Timișoara, coordonator al InoHubDoc, o rețea de excelență în cercetare...

Universitatea Politehnica Timișoara, coordonator al InoHubDoc, o rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă

0
DISTRIBUIȚI
<


p>Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale / InoHubDoc”, un proiect coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, în valoare totală de 5.666,6 mii lei, din care contribuția UE este în valoare de 4.796,2 mii lei.

Obiectivul general al proiectului constă în atragerea și menținerea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat în programe educaționale de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt avute în vedere promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri, a oportunităților de formare pedagogică prin susținerea, dezvoltarea si furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă, de formare a competențelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI).

Toate acestea sunt adresate unui număr de 93 de studenți din programe de studii doctorale și a 24 cercetători post-doctorat din Universitatea Politehnica Timișoara și din instituțiile partenere: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Prin obiectivele specifice ale proiectului se urmărește creșterea atractivității și îmbunătățirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat si post-doctorat în condiții de susținere financiară adecvată; diversificarea formelor de pregătire a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin îmbunătățirea accesului la formare profesională, la resurse naționale și europene de cercetare și învățare; îmbunătățirea programelor doctorale prin includerea unor sesiuni menite să dezvolte capitalul uman, dezvoltarea și furnizarea de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale/ antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitive, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.

Prin sprijinul financiar primit în realizarea sarcinilor specifice și aferente implementării proiectului, se așteaptă ca, la încetarea calității de participant, 36 de doctoranzi să își găsească un loc de muncă, 36 de doctoranzi să urmeze studii sau cursuri de formare, 52 de doctoranzi să obțină titlul științific de doctor și 20 de cercetători post-doctorat să finalizeze programele de cercetare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.