Un nou apel de proiecte lansat de ADR Vest. Peste 41 de...

Un nou apel de proiecte lansat de ADR Vest. Peste 41 de milioane de euro disponibili

0
DISTRIBUIȚI

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, destinat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din regiune, care au la dispoziție 41,25 milioane euro pentru investiții și a publicat Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte aferent Intervenției Regionale 1.3 B – Sprijin pentru IMM-uri.

Beneficiari pot fi microîntreprinderile care aplică proiectul în mediul urban sau stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural și întreprinderile mici și mijlocii care îl pun în practică în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural.

Finanțarea nerambursabilă acordată va fi de minimum 300.000 de euro și maximum  patru  milioane de euro pentru IMM-urile care desfășoară activități de producție, respectiv de minimum 200.000 de euro și maximum un milion de euro pentru cele din servicii. Sunt eligibile pentru finanțare următoarele tipologii de activități:

– Construirea sau extinderea de infrastructuri – spații de producție tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii;

– Investiții în infrastructuri pentru activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare, exclusiv în stațiunile turistice atestate – locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, piscine, spa-uri, saune, parcuri de aventură sau tematice, baze pentru tratament balnear etc.;

– Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie – și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, respectiv achiziționarea de instalații sau echipamente specifice care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea, precum și introducerea lor în procesul de producție/prestare a serviciilor; pentru obținerea unei economii de energie, care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, pentru investiția finanțată; pentru desfășurarea de activități în domeniul economiei circulare sau dezvoltarea de noi lanțuri de aprovizionare, ecologice.

– Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate.

Prin ajutor de minimis se finanțează:

– Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, activități de internaționalizare și marketing;

– Activități de implementare a procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății.

De asemenea, sunt eligibile în cadrul proiectului: activitățile aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, organizarea procedurilor de achiziții, întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă și a auditului financiar, informare și publicitate.


Proiectele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției, pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, va fi de minimum 30% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 40% pentru întreprinderile mijlocii cu locul de punere în practică în județul Hunedoara; 40% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 50% pentru întreprinderile mijlocii din județul Caraș-Severin; 50% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 60% pentru întreprinderile mijlocii din județele Arad sau Timiș. Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția solicitantului va fi de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului în județele Hunedoara sau Caraș-Severin, 17% pentru județul Arad și 24% pentru județul Timiș.

Depunerea proiectelor se va face în perioada 1 august 2024, ora 12:00 – 31 august 2024, ora 12:00. Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului de finanțare, inclusiv anexele, pot fi consultate pe site-ul PR Vest https://www.vest.ro/prioritatea-1-regiune-inovatoare-si-competitiva/sprijin-pentru-imm.

Pentru informații suplimentare, Biroul de HelpDesk al ADR Vest poate fi contactat la telefon 0256.491.923 sau prin e-mail, pe adresa helpdesk@adrvest.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.