REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI “APLICAȚIA PRESSALERT”

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI “APLICAȚIA PRESSALERT”

POȚI DESCĂRCA APLICAȚIA PRESSALERT DE AICI PENTRU ANDROID

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI “APLICAȚIA PRESSALERT”

 1. ORGANIZATORUL concursului este Boța Dragoș Pressalert PFA, denumit în continuare „ORGANIZATORUL“. ORGANIZATORUL va derula concursul pe baza prezentului Regulament, întocmit in conformitate cu legislația în vigoare și care este obligatoriu pentru toți participanții.
 2. Concursul se organizează și se desfășoară pe site-ul PRESSALERT.ro și pe aplicația PRESSALERT.ro, disponibilă pe site, în Google Play și AppStore, în intervalul 11 octombrie 2019 – 15 decembrie 2019 inclusiv. La concurs poate participa orice personă rezidentă în România, cu vârsă de minim 18 ani, posesoare a unui act de identitate valabil cu care-și poate dovedi identitatea la momentul ridicării premiului. Tragerea la sorți va avea loc în data de 18 decembrie 2019, urmând să fie transmisă live pe site-ul PRESSALERT.ro.
 3. Participantii se pot înscrie în concurs descărcându-și aplicația PRESSALERT din Google Play, AppStore sau site, în perioada 12 octombrie – 15 decembrie 2019 inclusiv, și completând complet formularul de înscriere la concurs existent în aplicația PRESSALERT. Nu au dreptul de participare  colaboratorii Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. În cazul in care se constată încalcarea acestei prevederi, ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a retrage premiul câștigat atribuit.
 4. ORGANIZATORUL nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul desfăşurării concursului, acestea fiind considerate ca fiind cauze exoneratoare de raspundere pentru ORGANIZATOR. Astfel, ORGANIZATORUL nu răspunde pentru eventualele disfunctionalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi distribuitori de energie electrică, operatori de telefonie mobilă proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau ai magazinelor online care găzduiesc aplicația.
 5. Premiile acordate in cadrul concursului sunt – un city break pentru două persoane la Veneția, 10 televizoare marca Samsung, LED SMART 4K, 10 camere pentru mașina TH-H3, 2 MP, 3 inch, 5 perechi de pantofi unicat realizați de firma Mono Shoes, 55 de căni PRESSALERT, 20 de pachete cu câte o sticlă de vin alb și de vin roșu, de la Crama Aramic.
 6. În cazul city-break-ului, valoarea acestuia este de 500 de euro, câștigătorul obligându-se să suporte diferențele de cost în cazul în care solicitările sale către firma Eximtur SRL depășesc acest buget. De asemenea, în sarcina câștigătorului intră plata asigurărilor pentru excursie sau alte costuri suplimentare. Câștigătorul poate să stabilească data plecării în city break și celelalte condiții ale city-break-ului cu firma Eximtur SRL, de la data validării câștigării premiului până la data de 30.06.2020.
 7. În cazul pantofilor unicat, aceștia vor fi realizați de firma Mono Shoes SRL, în limita sumei de 590 lei pentru o pereche, conform celor stabilite de comun acord de Mono Shoes cu câștigătorul. Câștigătorul se obligă să suporte diferențele de cost în cazul în care solicitările sale către firma Mono Shoes depășesc acest buget.
 8. Premiile vor fi ridicate personal de câștigători de la sediul ORGANIZATORULUI, Bastion Office, strada Martin Luther, nr.2, et.1, Timișoara, urmând ca data și ora să fie anunțate prin intermediul site-ului pressalert.ro. Detalii se vor putea obține, ulterior extragerii premiilor, la 0748.836.836. Premiile vor fi acordate după verificarea exactității dintre datele transmise pentru înscrierea la concurs și actul de identitate prezentat. În cazul existenței de neconcordanțe, ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a nu acorda respectivul premiu.
 9. ORGANIZATORUL își asumă să plătească impozitele pentru premiile care depășesc valoarea de 600 lei, conform legislației în vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice altă natură, în legatură cu premiul, dupa intrarea acestuia în posesia participantului câștigător sau ca urmare a vreunor modificări legislative ulterioare și care pot fi incidente, cad în sarcina exclusivă a acestuia.
 10. Atât participanții, cât și câștigătorii renunță la dreptul de a solicita ORGANIZATORULUI/Partenerilor săi vreo suma de bani sau vreo altă prestație pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe prevăzute de legislația în materie aferente operelor fotografice și/sau audio-video continând numele, imaginea și sunetul (vocea) acestor persoane – participanți și câștigători – fixate pe orice tip de suport de către ORGANIZATOR/subcontractanți cu ocazia înscrierii/ participării/ acordării premiilor. Câștigătorii premiilor se obliga să participe, la solicitarea organizatorului, la actiuni promotionale pentru promovarea site-ului ro.
 11. Prin participarea la concurs, concurentii înscriși îți dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să fie folosite de către ORGANIZATOR, în viitor, pentru a transmite prin telefon, SMS, e-mail, noi oferte sau informații despre concursuri sau alte aspecte legate de acestea ale ORGANIZATORULUI.
 12. Prin participarea la concurs, participanţii, în mod automat, își exprimă consimțământul expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, imagine, etc) de către ORGANIZATOR, exclusiv în scopul derulării de activități comerciale și/sau de promovare, desfășurate de către acesta, precum și în vederea validării și acordării premiilor către castigatorii concursului. Datele personale ale participanților la concurs sunt confidențiale și nu vor fi utilizate decât pentru activitățile comerciale și/sau de promovare efectuate de ORGANIZATOR sau pentru derularea normală a concursului organizat. ORGANIZATORUL va dezvalui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume, imagine, exclusiv partenerilor contractuali, în scopul utilizarii acestor date exclusiv în activitățile comerciale și/sau de promovare desfășurate de ORGANIZATOR (televiziune, radio, presă, alte materiale tipărite). ORGANIZATORUL se obligă ca o astfel de dezvăluire de date personale să se limiteze numai la câștigătorii premiilor concursului.
 13. Câștigătorii au dreptul de a refuza prin solicitare scrisă adresată ORGANIZATORULUI utilizarea acestor date în activitățile comerciale și/sau de promovare desfășurate de către ORGANIZATOR, însă acesta nu poate refuza acordarea premiului într-o astfel de situatie. Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completata, lege care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa ORGANIZATORULUI printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată pe adresa Timișoara, str. Martin Luther, nr. 2, et.1, iar acesta se obligă: să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispoziţiilor Legii nr. 677/2001; să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
 14. ORGANIZATORUL nu-si asumă nici o răspundere asupra caracteristicilor, calităților și a oricaror alte detalii ale premiilor oferite în cadrul concursului, orice reclamatie cu privire la acestea cazând în responsabilitatea și răspunderea directă a partenerilor furnizori ai acestor premii. Prezentul regulament poate fi completat și modificat unilateral, în mod justificat, de către organizator și făcut public prin aceleași mijloace ca și concursul propriu zis.
 15. Eventualele litigii apărute intre ORGANIZATOR și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă de la sediul Organizatorului.
 16. Publicitatea regulamentelor se realizeaza pe pagina de internet www.pressalert.ro si prin punerea lor la dispozitia oricarei persoane interesate, la cerere, la sediul ORGANIZATORULUI, str. Martin Luther, nr.2, et.1, Timișoara.
 17. Prevederile acestui regulament se aplică începând cu data publicării – 11.10.2019

POȚI DESCĂRCA APLICAȚIA PRESSALERT DE AICI PENTRU ANDROID