ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

0
DISTRIBUIȚI

,,În temeiul art. 15 şi 16  din Legea nr. 350/2005”, Consiliul Judeţean Timiş cu sediul în municipiul Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, judeţul Timiş, telefon/fax 0256/406456, e-mail: adela.popa@cjtimis.ro, publică

                                             ANUNŢ DE PARTICIPARE

la  procedura de selecţie a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret care urmează a beneficia de cofinanţare nerambursabilă conform legii.

Consiliul Judeţean Timiş invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru proiecte cultural – artistic și de tineret.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret pe anul 2021 este prevăzută de art.


6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, 4.440 mii lei.

Durata proiectelor: anul 2021.

Criteriile de selecţie pentru aprobarea cererilor de finanţare trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru finanţare, având în vedere îndeplinirea următoarelor condiţii:

  • gradul de oportunitate al proiectului privind dezvoltarea unei vieți cultural – educative diversificate la nivelul județului Timiș
  • calitatea artistică și originalitatea proiectului
  • capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management de proiect și capacitate de implementare
  • metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și realizabilă
  • gradul de impact al proiectului
  • proiect derulat în mediul rural
  • gradul de cofinanțare al proiectului
  • continuitatea acțiunii – câte ediții anterioare are proiectul.

În conformitate cu art. 20, alin. 1 din Legea nr. 350/2005, data limită de depunere a proiectelor este 09.07.2021, ora 12.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la registratura Consiliului Judeţean Timiş cu sediul în municipiul Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, judeţul Timiş.

Selecţia și evaluarea  proiectelor va avea loc în data de 16.07.2021, ora 10.

Anunțul de participare a fost publicat în M.O. nr. 103/31.05.2021, Partea a VI-a.


           Perioada de depunere a proiectelor culturale este 10 iunie – 09 iulie 2021, între orele 09:00 – 12:00.