SDM ar putea deveni operator unic pentru lucrările necesare la drumurile din...

SDM ar putea deveni operator unic pentru lucrările necesare la drumurile din Timişoara. Vezi care ar urma să fie durata contractului

0
DISTRIBUIȚI

strada Iepurelui santier lucrari (6)

Societatea Drumuri Municipale ar putea deveni operator exclusiv pentru toate lucrările efectuate la drumurile din Timişoara. Proiectul a fost anunţat de primarul Nicolae Robu cu mai mult timp în urmă, însă, acum, autorităţile locale fac un pas concret pentru punerea lui în practică.

Astfel, la plenul de marţi, aleşii locali vor avea pe masă un document numit Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului „Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara”. Pe scurt, durata contractului de gestiune delegată ar urma să fie de 15 ani.

În anexa ataşată proiectului se explică faptul că SDM întruneşte condiţiile legate pentru a-i fi delegată gestiunea pentru lucrările la drumurile din Timişoara. Unul din argumente este faptul că societatea a fost înfiinţată prin HCL Timișoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome Drumuri Municipale, în societate pe acțiuni, având ca acționar unic pe Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

„S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. declară că intră în categoria operatorilor vizați de art. 28, alin. 2, lit. b), prin intermediul cărora poate fi realizată gestiunea directă a serviciilor de utilități publice, respectiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. Noua formă de asumare prin contract de către un executant potent cu tehnicitate și experiență, a menținerii nivelului tehnic din momentul contractării, pe întreaga durată acontractului, vine să răspundă dorințelor utilizatorilor.


Aceștia doresc să aibă permanent o rețea de drumuri viabilă care asigură fluența traficului și condiții de siguranță. Repararea și întreținerea străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor prin încredințarea de gestiune are ca scop menținerea funcționalității rețelei de străzi și poduri aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Prin acest contract de delegare de gestiune se urmărește realizarea activităților: – executarea lucrărilor de întreținere și reparații a străzilor și podurilor de pe raza municipiului Timișoara; – verificarea stării tehnice a străzilor și podurilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora; – creșterea eficienței lucrărilor de reabilitare și întreținere a străzilor și podurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante; – organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de întreținere și reparații a străzilor și podurilor; – urmărirea comportării drumurilor și podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora”, se mai arată în anexă.

Acelaşi document prezintă şi informaţii legate de limitele legale, dar şi legate de costurile de finanţare a activităţii pe care SDM ar urma să o depună. La final, pentru a arăta că propunerea ţine cont de prevederile legii, în anexă se arată care este „Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul: – Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată și actualizată; – O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; – H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, care precizează modalităţile în care se pot gestiona serviciile publice; – Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare”. Proiectul integral poate fi consultat aici.

Foto: Arhivă

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.