Ce cursuri organizează de Camera de Comerț Timiș în mai

Ce cursuri organizează de Camera de Comerț Timiș în mai

0
DISTRIBUIȚI

centrul regional de afaceri

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează, în luna mai, noi cursuri pentru persoanele care doresc să se perfecționeze din punct de vedere professional.

Primul dintre cursuri este cel de Competențe informatice și are loc în perioada 2 – 15 mai. Acesta este un curs de inițiere în domeniul utilizării calculatorului și a sistemelor de operare recomandat persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele de utilizare la PC-ului pentru eficientizarea activității profesionale și a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la școală. Tematica cursului cuprinde sistemul de operare Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel și Internetul. Lectorul cursului va fi Dănuț Birceanu, iar taxa de participare percepută este de 750 lei de persoană.

De asemenea, în perioada 7 – 18 mai, CCIA Timiș organizează cursul de Formator. Potrivit legislației, „începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovadă că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire”. Lectorul cursului va fi Alin Mihail Grecu, iar taxa de participare este de 1.000 de lei de persoană.

Totodată, în perioada 7 – 22 mai, are loc cursul Expert achiziții publice, adresat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi în domeniu, urmează să fie formate din cel puțin trei persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în achiziţii.

“Astfel, cursul se adresează atât autorităților contractante, cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Având un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice”, transmite CCIA Timiș. Lectorul cursului va fi Daniela Goia, iar taxa de participare este de 1.000 de lei de persoană.

CCIA Timiș organizează și un curs de Arhivar, între 7 mai – 5 iunie. Potrivit legislației, fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat. Cursul se adresează persoanelor (cu minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Lector va fi Florica Muntean, iar taxa de participare este 1.000 de lei de persoană.

În perioada 14 mai – 22 mai, se desfășoară și cursul de Auditor intern al Sistemului de Management al Calității, adresat personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii, din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor.


În cadrul cursului, vor fi abordate aspecte privind: Noţiuni generale privind calitatea; Principiile managementului calităţii; Cerințele noului standard ISO 9001:2015; Auditul calităţii (audituri interne, clasificarea auditurilor, etapele auditului intern, selectarea auditorilor, responsabilităţile personalului implicat în auditul intern, tehnici de comunicare, recomandări pentru auditat). Lectorul cursului va fi Lucian Tărăbîc, iar taxa de participare este de 1.200 de lei de persoană.

CCIA Timiș organizează și un nou curs de Manager de proiect, în perioada 21 mai – 7 iunie, adresat tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect. Formarea se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Vor fi tratate modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor. În acest sens, CCIAT asigură asistență în vederea pregătirii proiectului final de absolvire”, transmit reprezentanții instituției. Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager Proiect” reprezintă o condiție esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană. Lector va fi Monica Mișcă, iar taxa de participare este de 1.000 de lei de persoană.

În perioada 21 mai – 5 iunie, are loc o nouă serie a cursului Specialist în managementul deșeurilor, adresat agenților economici care generează deșeuri. Potrivit legislației, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Aceste persoane desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei. Lectorul cursului va fi Alina Lavinia Călușeru, iar taxa de participare este de 1.000 de lei de persoană.

CCIA Timiș mai organizează și cursul de Gestionar depozit, în perioada 21 – 31 mai, adresat atât celor ce doresc să fie certificați în recepția, manipularea, depozitarea, livrarea și inventarierea mărfurilor cât și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care le au în domeniu cu noțiuni teoretice și soluții practice la diversele probleme apărute în activitatea zilnică. Lector va fi Monica Ocnean, iar taxa de participare este de 1.000 de lei de persoană.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa, nr.22. Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit. Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor. Se acordă 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.

Informații și înscrieri de participare la Direcția Formare și Perfecționare Profesională (DFP) a CCIAT / Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, cam.110, tel. 0720-444121, 0256-219171, 0256-219172, 0256-294922, e-mail: tania.avramov@cciat.ro, amluca@cciat.ro, mmuresan@cciat.ro, cmates@cciat.ro. Persoană de contact: Tania Avramov, Manager DFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.