Cum să-ți ”plămădești” angajatul ideal. Proiect cu bani UE pentru formarea la...

Cum să-ți ”plămădești” angajatul ideal. Proiect cu bani UE pentru formarea la locul de muncă

0
DISTRIBUIȚI
Foto: assessteam.com

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş caută noi soluţii pentru a oferi firmelor locale forţa de muncă necesară dezvoltării. Una dintre acestea presupune realizarea de stagii de ucenicie la sediul societăţii, dublată de acordarea la finalul pregătirii a unui contract de muncă. Finanţarea este asigurată prin intermediul unor programe din fonduri europene, iar pentru fiecare angajat se primeşte mai mult de o mie de lei. Programele de formare profesională au ca scop obţinerea de forţă de muncă bine calificată prin ucenicie la locul de muncă şi efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

În momentul de faţă, în curs de implementare sunt două proiecte care au aceste obiective pentru grup ţintă diferit: “UNIT 2 – RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate”, respectiv “UNIT 4 – RMPD –  Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate”. Proiectul UNIT 2 are ca obiectiv general îmbunătăţirea posibilităţilor de încadrare a minium 900 tineri şomeri înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) din care 264 tineri stagiari şi 636 tineri ucenici. Proiectul UNIT 4 are ca obiectiv general îmbunătăţirea posibilităţilor de încadrare a minimum 10184 de şomeri înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) – prin ucenicie la locul de muncă şi stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior având grup ţintă 5092 de şomeri şi persoane inactive, 1528 şomeri pe termen lung şi/sau persoane cu dizabilităţi şi/sau persoane cu studii gimnaziale (ISCED 2) şi/sau persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4), 3056 persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă, şi 2037 cetăţeni români aparţinând minorităţii rome.

În toate cazurile în vederea obţinerii de finanţări pentru implementarea programelor de ucenicie şi stagiatură persoanele angajate ca ucenic sau stagiar trebuie înregistrate înainte în baza de date a Serviciului Public de Ocupare (AJOFM) pe raza cărora aceştia au domiciliu.


După înregistrare, angajatori care doresc să implementeze aceste programe trebuie să transmită Situația privind locurile de muncă vacante (anexa nr. 1 A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare). Asta, cu menţiunea ca la rubrica „Observaţii” se adaugă şi termenul „ucenic” sau „stagiu” în funcţie de caz care vor fi publicate pe site-ul  AJOFM în a căror rază teritorială îşi au sediul social şi să contacteze compartimentul Relaţii cu angajatorii pentru încheierea convenţiilor pentru acordarea subvenţiei şi obţineri unor informaţii suplimentare privind condiţiile de acordare a stimulentelor financiare.

Subvenţia pentru organizarea programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se acordă lunar, la cerere, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic şi este în valoare de 1125 lei pe toată durata contractului de ucenicie. Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul fără a putea fi mai mică de: 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

De asemenea, există condiții speciale și în cazul angajării tinerilor cu studii superioare. În vederea subvenţionări stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite, angajatorul trebuie să încheie cu AJOFM o convenție în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu. Perioada de stagiu, pentru absolvenţii de învăţământ superior, este reglementată de legea nr. 335/2013 actualizată şi este de maxim 6 luni, de debut în profesie, în această perioadă angajatorul primeşte la cerere pentru timpul efectiv de muncă lucrat de stagiar 1350 lei. Fac excepţie și nu intră sub incidența acestei legi nefiind beneficiari de subvenţionarea stagiului absolvenţii de învăţământ superior pentru care stagiul în exercitarea profesiei este reglementată prin legi speciale (absolvenți ai facultăților de Medicină și Farmacie, Drept, Arhitectură şi Urbanism și alții).

Angajatorii interesaţi în organizarea programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă şi subvenţionări stagiului pentru absolvenţii de studii superioare sunt invitaţi la sediul AJOFM Timiş, Timişoara, B-dul. Republicii, nr. 21, cam. 103 şi cam. 404 pentru a beneficia de consultanţă de specialitate şi sprijinul financiar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.