DGASPC Timiș caută asistenți maternali. Ce trebuie să știe cei interesați

DGASPC Timiș caută asistenți maternali. Ce trebuie să știe cei interesați

0
DISTRIBUIȚI
<


div class="press-in-article" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " id="press-501286136">

mama copil

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, partener în cadrul proiectului „TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cofinanțat din Fondul Social European, continuă campania pentru selectarea persoanelor interesate să exercite profesia de asistent maternal profesionist pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor primiți în plasament sau în încredințare la domiciliul lor,  și organizează un nou curs de formare a acestora.

Cei interesați trebuie să depună la registratura DGASPC Timiș, prin poștă cu confirmare de primire sau pe adresele de mail dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com , până la sfârșitul acestei luni, o cerere de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent maternal profesionist și o cerere pentru eliberarea unei adeverințe conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/2019, care pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Timiș (secțiunea Formulare).

La cererea de evaluare vor fi anexate: un curriculum vitae al solicitantului, copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș), copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar, o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat de integritate comportamentală) și adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajații DGASPC Timiș vor efectua o evaluare socială, care constă în vizite la domiciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică, după care, persoanele acceptate vor putea urma cursurile pentru obținerea atestatului de asistent maternal profesionist, care permite angajarea lor.

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament, să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament, să aibă minim studii medii absolvite – cu diplomă.

Conform legii, nu pot deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele care au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă ori suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, pot fi obţinute la biroul comunicare, registratură, relații cu publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.