Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea și inovarea activității societății IDEEA IMPERIAL TIM SRL...

Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea și inovarea activității societății IDEEA IMPERIAL TIM SRL prin achiziție de echipamente moderne și eco-eficiente”

0
DISTRIBUIȚI

COMUNICAT DE PRESĂ

 30.04.2022

Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea și inovarea activității societății IDEEA IMPERIAL TIM SRL prin achiziție de echipamente moderne și eco-eficiente” 

  • Titlul proiectului: ”Dezvoltarea și inovarea activității societății IDEEA IMPERIAL TIM SRL prin achiziție de echipamente moderne și eco-eficiente”
  • Numele beneficiarului: IDEEA IMPERIAL TIM SRL
  • Denumirea programului: REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020
  • Denumirea Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  • Denumirea Organismului Intermediar: ADR Vest
  • Valoarea totală a proiectului: 803.558,50 lei
  • Valoarea finanțării nerambursabile: 606.792,73 lei
  • Data începerii și data finalizării: 14.10.2020 – 30.04.2022
  • Codul MySMIS: 131439

Obiectivul general atins al proiectului este dotarea și echiparea imobilului aflat la adresa municipiul Timisoara, Calea stan Vidrighin, nr. 14, judet Timiș, pentru dezvoltărea și extinderea activității de producție detergenți aferentă codului CAEN 2041 – Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere.

Proiectul “Dezvoltarea și inovarea activității societății IDEEA IMPERIAL TIM SRL prin achiziție de echipamente moderne și eco-eficiente”, cod MySMIS 131439, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și implementat de către IDEEA IMPERIAL TIM SRL și are o valoare totală de 803.558,50 lei, din care 606.792,73 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.


Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 14.10.2020 – 30.04.2022. Rezultatele proiectului sunt:

Dezvoltarea activității firmei prin extinderea activității de producție produse de curățenie aferentă codului CAEN 2041 – Creșterea cantității de produse de curățenie comercializată cu cel puțin 10% în primul an de durabilitate a proiectului față de anul de referință – 2018 și includerea unui sortiment nou de produse de curățenie (soluție celule de afumare);

– Un contract de prestări servicii semnat cu o firmă specializată de colectare selectivă a deșeurilor, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului și achiziția de echipamente tehnologice care să ducă la pierderi mai mici de materie primă și produse finite;

– 3 locuri de muncă nou create, dintre care unul ocupat de o persoană defavorizată.

Impactul asupra localității Timișoara, localitatea de implementare a proiectului, se regăsește în creșterea competitivității economice, crearea de noi locuri de muncă, creșterea nivelului de trai și a calității vieții prin utilizarea de echipamente performante în procesul tehnologic de producție.

Date de contact beneficiar:

 Adresa: Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 14, judet Timis

Tel.: 0770760235, email: ideeaimperial@gmail.com

IDEEA IMPERIAL TIM SRL

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.