Cursuri de specializare, calificare și instruire, la CCIAT

Cursuri de specializare, calificare și instruire, la CCIAT

0
DISTRIBUIȚI
Foto: Arhivă

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează în luna aprilie cursuri de formare profesională de specializare, calificare și instruire în baza acreditărilor emise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației.

Cursanții beneficiază de experiență practică – sesiuni de formare interactive, aplicarea cunoștințelor dobândite în contexte reale, cursuri personalizate – programe adaptate nivelului de experiență și nevoilor specifice, ceetificare recunoscută – certificate de calificare recunoscute la nivel național și internațional și mentorat de înaltă calitate – ghidare și susținere din partea experților.

În luna aprilie, cursurile cuprind următoarele programe de formare:

– Sesiune de instruire privind legislația muncii și  REVISAL – 20 de ore, perioada 22-27 aprilie, un curs general de legislația muncii pentru sectorul public și privat, actualizat cu modificările legislative din momentul desfășurării sesiunii de instruire

– Contabil cu utilizarea calculatorului în programul SAGA – 180 ore, perioada 8 aprilie 11 iunie, curs de folosire eficientă a calculatorului în programul SAGA pentru a gestiona eficient contabilitatea unei companii, de la facturare și salarizare până la raportare fiscală și contabilă

– Responsabil de mediu – 180 ore, perioada 8 aprilie-25 mai, curs care se adresează celor interesați să gestioneze procese de mediu, titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului și agenților economici care generează deșeuri industriale. În conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 23, alin.4 și 5, „pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.


Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare”

– Arhivar – 180 ore, perioada 22 aprilie-11 iunie, curs destinat persoanelor care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să își actualizeze cunoștintele, fie persoanelor care doresc să își dezvolte competențe în acest sens. Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii și conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat

– Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – 180 ore, curs care se adresează responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal, în vederea consolidării cunoștințelor specifice: legislația în vigoare, drepturile persoanelor vizate, măsurile de securitate necesare pentru protejarea datelor, modul de gestionare a incidentelor de securitate

– Igienă – 24 aprilie, curs desfășurat în conformitate cu Ordinul nr.2209/4469/2022 privind aprobarea metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă și H.G.857/2011, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cf. Art. 5. care stabilește ca fiind ,,contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, angajarea și/sau menținerea în unitățile care desfășoară activitate de producție și de comercializare a produselor alimentare, de alimentație publică și colectivă, servicii și producție de apă potabilă, precum și servicii de întreținere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor în vigoare”

Detalii sunt disponibile pe site-ul CCIAT https://formareprofesionala.cciat.ro/ . Înscrierile se fac la Compartimentul Instruire, Formare și Perfecționare Profesională de la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, la numărul de telefon 0720.444.120 sau la adresa de e-mail cmates@cciat.ro, unde se pot obține și informații suplimentare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.