Încep înscrierile pentru programul de reabilitare a clădirilor istorice. Ce trebuie să...

Încep înscrierile pentru programul de reabilitare a clădirilor istorice. Ce trebuie să conțină dosarele

0
DISTRIBUIȚI
<


div class="press-in-article" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " id="press-1456320389">

cladire risc 1

Reabilitarea clădirilor istorice a intrat în linie dreaptă. Primăria Timişoara a făcut publice noi informaţii cu privire la actele necesare pentru persoanele care doresc să se înscrie în program.

Pentru anul acesta, suma alocată este de 4.500.000 lei, iar înscrierile se vor face în perioada 12 martie – 10 aprilie. Prin intermediul programului, primăria achită contravaloarea lucrărilor, urmând ca în decurs de zece ani de zile să recupere 80% din bani.

Iată care sunt actele necesare depunerii dosarelor, conform comunicatului primăriei:

-formular solicitare sprijin financiar
– statutul asociaţiei de proprietari
– documente justificative care atestă dreptul de proprietate – Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile, însoţit de copie legalizată de pe titlul de proprietate

– declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că: imobilul nu constituie obiectul unui litigiu
imobilul nu se află sub sechestru; imobilul nu este ipotecat
– documente justificative din care să reiasă veniturile nete realizate/lună/familie/ membru de familie

– declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind veniturile realizate altele decât cele pentru care a depus documentele justificative prevăzute mai sus

– documente justificative din care să reiasă că solicitantul nu are debite restante faţă de bugetul de stat/bugetul local
– dovada că asociaţia de proprietari nu înregistrează mai mult de 2 rate scadente şi neachitate la plata facturilor la utilităţi în ultimele 3 luni calendaristice, anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator

– memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente
– proiectul tehnic, elaborat şi verificat în condiţiile Legii;
– devizul general şi devizele pe obiecte

Costurile întregii documentaţii tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire, precum şi documentaţia tehnico-economică necesară executării lucrărilor cad în sarcina proprietarilor şi reprezintă contribuţia proprie la acest program.

Sunt eligibile pentru finanţare lucări precum: reparare/refacere a sistemului de acoperire ,structură acoperiş – reparaţii, înlocuiri de elemente, ornamente de acoperiş, învelitoare – reparaţii sau înlocuire, tinichigerie – pervaze, jgheaburi, burlane sau altele lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori, lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, lucrări de reparare/înlocuire a tâmplăriei exterioare, lucrări de refacere şi înlocuire a vitrinelor, lucrări de refacere şi înlocuire a elementelor de signalistică, lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.