Comunicat de presă

Comunicat de presă

0
DISTRIBUIȚI

 

Demararea etapei de implementare a proiectului „Intervenții inteligente pentru optimizarea consumului la clienții finali și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înaltă calitate – localitatea Timișoara, județul Timiș” – Cod SMIS 139888

POIM/970/10/2/Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi,digitale şi reziliente a economiei

În data de 28 februarie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, împreună cu E-DISTRIBUȚIE BANAT S.A., în calitate de beneficiar al proiectului vizând finanțarea nerambursabilă alocată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific 10.2.Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, au semnat Contractul de Finanțare pentru realizarea proiectului cu titlul Intervenții inteligente pentru optimizarea consumului la clienții finali și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înaltă calitate – localitatea Timișoara, județul Timiș”, Cod SMIS 139888.

Sursă de finanțare:

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

Axa prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare REACT-EU;

Obiectivul specific 10.2.


Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei;

Apel: POIM/970/10/2/Cresterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei.

Obiectivul general îl reprezinta efectuarea de investiþii în infrastructura energetica la nivelul zonei omogene din judeþul Timis si implementarea unei Platforme ADMS integrate si a unei Platforme Analytics care vor determina reducerea consumului mediu de energie pe locuinta si cresterea calitatii serviciului de distributie.

Valoarea totală de 45.639.863,69 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 35.896.838,99 lei (100% din valoarea totală eligibilă aprobată).

Prin acest proiect, cu durată totală de 45 de luni (01.04.2020 – 31.12.2023), se va realiza o zona de reţea inteligentă, în care consumatorii finali vor beneficia de servicii superioare, la un nivel de calitate standardizat, fapt care le va permite să-şi modifice predictibil comportamentul de consum, obţinându-se astfel reducerea consumului individual, dar şi creşterea eficienţei energetice, prin implementarea următoarelor componente:

– Componenta C1, care constă dintr-un sub-sistem Analytics (Platformă) pentru Procesul măsură-încasare, localizat ”în Cloud;

– Componenta C2, care constă într-o Platformă integrată ADMS (managementul avansat al reţelei de distribuţie). Această componentă include un modul nou DMS/EMS şi integrarea cu modulele existente SCADA şi OMS;

– Componenta C3, care constă în reabilitarea/modernizarea reţelei de distribuţie, la nivel de joasă/medie tensiune, aferente reţelei de distribuţie din zona omogenă.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:
Manager proiect: Lungu Aurel
Email: aurel.lungu@e-distributie.com

Anunt initial EDB