Cum se pot obţine ajutoare de încălzire pentru această iarnă

Cum se pot obţine ajutoare de încălzire pentru această iarnă

0
DISTRIBUIȚI
<


p>Primăria Timişoara a anunţat că depunerea documentelor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri, pentru perioada  sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013, se poate face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara din B-dul Regele Carol I nr.10, începând cu data de 1 octombrie. De aceste ajutoare beneficiază persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, care realizează  venituri nete lunare pe membru de familiede până la 615 lei. Primăria a anunţat că va face controale, iar „neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei”.  Actelor necesare sunt următoarele: cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei- formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară); copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani; adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reăedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul: proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară, chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii, împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere; acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii : adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă, cupoane de pensii, cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar, cupoane alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare, acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc. declaraţie privind alte venituri realizate, iar pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată. Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon o256-220583 şi  0356-416049

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.