Noul CPC: Acţiunile şi actele vor putea fi transmise instanţei prin email

Noul CPC: Acţiunile şi actele vor putea fi transmise instanţei prin email

1
DISTRIBUIȚI

Noul Cod de procedură civilă prevede şi faptul că toate cererile adresate instanţei pot fi transmise şi în format electronic dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor; indicarea instanţei căreia îi este adresată; numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul; obiectul; valoarea pretenţiei, dacă este cazul; motivele cererii; precum şi semnătura, iar dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi. numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

Dispoziţiile sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care prezentul cod prevede condiţia formei scrise a susţinerilor, apărărilor sau a concluziilor părţilor ori a altor acte de procedură adresate instanţelor judecătoreşti. În cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute în şedinţă, la orice instanţă, se pot formula şi oral, făcându-se menţiune despre aceasta în încheiere. Dacă, din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea părţii prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conţinutul cererii şi îi va lua consimţământul cu privire la aceasta.


Despre toate acestea se va face menţiune în încheiere. Cererile adresate instanţelor judecătoreşti se timbrează, dacă legea nu prevede altfel.

Când cererea urmează a fi comunicată, ea se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar şi un exemplar pentru instanţă. La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a se folosi în proces, iar copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Se vor putea depune în copie numai părţile din înscris referitoare la proces, urmând ca instanţa să ordone, dacă va fi nevoie, înfăţişarea înscrisului în întregime. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condiţiile legii speciale. Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată.

 

 

1 COMENTARIU

  1. obligativitatea formei scrise a sustinerilor=corect, in felul acesta se mai elimina din ,,jmecheriile” care se fac (si) cu ajutorul grefierilor, cunoscatorii stiu despre ce vorbesc….pe cind si inregistrarea sedintelor de judecata?!

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.